Wednesday, May 22, 2024

archiveRDP

CybersecurityNEWS

ครึ่งปีแรกของปี 2022 ยังพบการโจมตี Brute Force Attack ผ่านการรีโมทเข้าทำงานระยะไกล

แคสเปอร์สกี้เผย อาชญากรไซเบอร์ยังเล็งโจมตีพนักงาน WFH ในอาเซียน แคสเปอร์สกี้สามารถบล็อกการโจมตี RDP มากกว่า 2.6 แสนครั้งต่อวันในครึ่งปีแรก จากการทำงานแบบไฮบริดและระยะไกล