Monday, November 28, 2022

archivePEA

Movement

ILINK จับมือ PEA เซ็นสัญญา ปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จ.ปราจีนบุรี มูลค่า 314.80 ลบ.

มบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้า และค้าส่งอุปกรณ์เครือข่าย ส่งสัญญาณ ร่วมลงนามกับ  ประพันธ์  สีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่ายระยะ ที่ 2 แผนที่ 2 มูลค่างาน 314,800,000 บาท สัญญาจ้างเลขที่ TDDP2-NSI/2565 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดภายใน 510 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) ในนาม “INTERLINK CONSORTI UM” บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

BlockchainNEWSTechnology

WHAUP ผนึก PTT – Sertis และ PEA พัฒนาระบบ Peer-t-Peer Energy Trading ผ่านเทคโนโลยี Blockchain

WHAUP ผนึก PTT – Sertis และ PEA ปลดล็อคซื้อขายไฟฟ้าเสรี สำหรับภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ผ่าน Platform การซื้อขายไฟฟ้า “RENEX” ในนิคมฯ ของดับบลิวเอชเอ

Digital TransformationNEWS

กฟภ. เตรียมการยกระดับ Smart Grid ADMS สู่เป้าหมายดิจิทัลยูทิลิตี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเผยกลยุทธ์เดินหน้าองค์กรสู่ดิจิทัลยูทิลิตี้ เตรียมการยกระดับ Smart Grid ADMS ระบบหลักงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา ช่วยเติมเต็มการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน