Tuesday, March 28, 2023

archiveNissan LEAF

NEWS

นิสสันร่วมมือ กฟผ. ศึกษาโครงการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

นิสสันร่วมมือ กฟผ. ศึกษาโครงการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Vehicle to Grid) เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ