Monday, November 28, 2022

archiveNECTEC

NEWSTechnologyThailand4.0

SMC เปิดบ้านโชว์ความพร้อม สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เนคเทค เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการตรวจประเมิน คำปรึกษาทางเทคนิค และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

เกษตรยั่งยืน
AgriTechFoodTechNEWS

NECTEC-ACE 2022 ปีนี้จัดใหญ่ แสดงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ การเกษตรยั่งยืน

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังพันธมิตร ขอเชิญเข้าชมผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ เกษตรยั่งยืน พร้อมใช้ เห็นผลได้จริง ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2022 8-9 กันยายน นี้ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์

ArticlesExecutive TalkInterview

เนคเทค ประกาศ สร้างแพลตฟอร์มระดับชาติ ผลักดันฐานรากเทคโนโลยีขั้นสูง

เนคเทค ประกาศเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สร้างแพลตฟอร์มระดับชาติ (De Facto Platform) อย่างน้อยปีละ 1 แพลตฟอร์ม เป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยขั้นสูง ตอบปัญหาสังคม และให้บริการที่ยั่งยืน

AIeGovernmentGovTechNEWSTechnology

สรรพากรลงนามยกระดับบริการภาษี ใช้แพลตฟอร์ม AI ผลงานวิจัยจาก เนคเทค

สรรพากร ลงนาม เนคเทค สวทช. นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยกระดับการบริการผู้เสียภาษี ใช้ 3 แพลตฟอร์มจากผลงานวิจัย AI พาที – อับดุล – วาจา ของเนคเทค

ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

Data Driven with AI and Big Data

ยุค Thailand 4.0 คือ เป็นยุคที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม สมาร์ทไทยแลนด์ (Creativity+Innovation Smart Thailand) และเน้นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตามหลักแนวคิดที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู่จุดนั้นได้ต้องอาศัยเทคโนโลยี AI และ Big Data