Wednesday, December 6, 2023

archiveITEL

Movement

บอสใหญ่ ITEL คว้ารางวัล TOYP AWARDS 2023

ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เข้ารับรางวัล TOYP AWARDS 2023 สุดยอดผู้นำการขับเคลื่อนทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ สาขา SCIENTIFIC AND/OR TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT จัดโดย JCI Thailand หรือ Junior Chamber International องค์กรนานาชาติ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ และดึงศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่ยุวชน ช่วยขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน จัดขึ้น ณ ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างอันดี มีประสิทธิภาพอันโดดเด่น และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

NEWS

ITEL โชว์กำไร 9 เดือน แตะ 191 ลบ. ลุยลงทุน Health Tech

ITEL โชว์กำไร 9 เดือน เติบโต 9% ทะยานแตะ 191 ลบ. พร้อมเล็งเห็นศักยภาพเติบโตใน Health Tech เข้าลงทุนใน Global Lithotripsy Services Company Limited ต่อยอดธุรกิจตามกลยุทธ์ New S-Curve

Movement

ITEL ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings 2566 ระดับ A หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งการประเมินนี้จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ITEL เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Movement

ITEL คว้า CGR 5 ดาวระดับ ดีเลิศ ประจำปี 2566 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3

ริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 :CGR) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 782 บริษัท

ผลการประเมินนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่าง “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ ขยายกรอบความเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญคู่ควรแก่การไว้วางใจ ไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

HealthTechNEWS

ITEL ต่อยอดธุรกิจ เข้าซื้อกิจการ Global Lithotripsy Services เล็งโตใน Health Tech

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม หรือ ITEL ประกาศ เข้าซื้อกิจการ Global Lithotripsy Services หลังเล็งเห็นศักยภาพเติบโตใน Health Tech ระบุเริ่มบันทึกรายได้ไตรมาส 4/2566 ทันที

Movement

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จัดกิจกรรม ITEL I GIVE ซ่อมแซม สร้างรัก ปีที่ 6 ณ บ้านเด็กกำพร้า วัดเจ้าบุญเกิด จ.อ่างทอง

ริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL มุ่งมั่นเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี สานต่อโครงการ ITEL I GIVE ซ่อมแซม สร้างรัก ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นที่ บ้านเด็กกำพร้า วัดเจ้าบุญเกิด อ.ไชโย จ.อ่างทอง โดยทีมไอเทลอาสาของ ”อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” ได้ร่วมกันสนับสนุนซ่อมแซม และติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ณ บริเวณที่พักอาศัยของเด็กๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้และความสนุกสนานในกิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ อีกทั้งยังได้จัดอาหารมื้อพิเศษให้เด็กทุกคนได้อิ่มท้อง รวมถึงบริจาคของใช้ขาดแคลน มอบทุนการศึกษา และส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือเป็นการตอกย้ำว่า บริษัทฯ ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงเฉพาะการดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน เพื่อคงความเป็นผู้นำของธุรกิจโทรคมนาคมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสืบต่อไป

ณัฐนัย
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP31 ความอยู่รอดของผู้ประกอบการไอทีไทย ในยุค AI Cloud และ ​Big Data

วิสัยทัศน์ และแนวปฏิบัติ เพื่อความอยู่รอดและก้าวเป็นผู้นำ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจไอที ดิจิทัลในประเทศไทย ผ่านมุมมองของ ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITEL ผู้บริหารคนหนุ่ม ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ และองค์กร

Movement

ITEL คว้ารางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023

ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เข้ารับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023

โดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย ในสาขา Inspiration Brand ประเภทธุรกิจ Telecommunications & ICT ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์

รางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรที่เป็นแบบอย่างอันดี มีประสิทธิภาพอันโดดเด่นที่ได้แสดงความเป็นเลิศทางธุรกิจในอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลก

NEWS

ITEL คว้างานติดตั้งโซลาร์เซลล์ สถานีฐาน มูลค่า 334 ล้านบาท

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม หรือ ITEL โตไม่หยุด ล่าสุดคว้างานติดตั้งโซลาร์เซลล์ สําหรับสถานีฐาน และเสาโทรคมนาคม มูลค่า 334 ล้านบาท

NEWS

ITEL จุดพลุ! ฉลองผลประกอบการ Q3/66 ส่อแววสดใส ล่าสุดรับงาน กสทช. มูลค่า 297 ลบ.

ITEL จุดพลุ! ฉลองผลประกอบการ Q3/66 ส่อแววสดใส ล่าสุดรับงาน กสทช. มูลค่า 297 ลบ. สานต่อกลยุทธ์ New S-Curve และสนับสนุนภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี Digital Transformation

1 2 3
Page 1 of 3