Monday, March 4, 2024

archiveimagePRESS C27

NEWSPrinter ScannerProducts

แคนนอน เปิดตัวพรินเตอร์ระดับโปรดักชัน imagePRESS C270 และ C265

แคนนอน เปิดตัวพรินเตอร์ระดับโปรดักชันใหม่ล่าสุด imagePRESS C270 และ C265 ตอบโจทย์งานพิมพ์ยุคใหม่ รองรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาด ที่ผลิตแบบ in-house ในสำนักงาน หรืองานพิมพ์แบบ on-demand