Saturday, June 15, 2024

archiveimagePRESS C265

NEWSPrinter ScannerProducts

แคนนอน เปิดตัวพรินเตอร์ระดับโปรดักชัน imagePRESS C270 และ C265

แคนนอน เปิดตัวพรินเตอร์ระดับโปรดักชันใหม่ล่าสุด imagePRESS C270 และ C265 ตอบโจทย์งานพิมพ์ยุคใหม่ รองรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาด ที่ผลิตแบบ in-house ในสำนักงาน หรืองานพิมพ์แบบ on-demand