Sunday, June 16, 2024

archiveIIoT

NEWS

โนเกีย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

โนเกีย ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการสนับสนุนองค์กรในประเทศไทยบนเส้นทางของการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  

AIIoTNEWS

เนคเทค เสริมทักษะให้เด็กอาชีวะด้าน IIoT, Data Analytics พร้อมป้อนภาคอุตสาหกรรม

เนคเทค และพันธมิตร ร่วมมือสร้างทักษะ Industrial Internet of Things (IIoT) ให้เด็กอาชีวะ จัดแข่ง IoT Hackathon Gen R พร้อมส่งต่ออุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

Digital Transformation

Digital Transformation ของอุตสาหกรรม F&B ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Digital Transformation โดยอาศัย ระบบดิจิทัลจะช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงาน ทั้งการลดของเสีย ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และลดการใช้พลังงาน บรรลุประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสม พร้อมมอบสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ