Saturday, June 3, 2023

archiveIDC

NEWS

AIS คว้ารางวัล องค์กรด้านความยั่งยืนระดับประเทศ

AIS คว้ารางวัล องค์กรด้านความยั่งยืนระดับประเทศ IDC’s Future Enterprise Awards 2022 สาขา Special Award for Sustainability ตอกย้ำภารกิจสร้างความปลอดภัยการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์”

Articles

4 เทรนด์ สำหรับผู้ค้าปลีก ฟื้นตัวจากวิกฤติ

รายงาน ในหัวข้อ จากยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง สู่วิกฤติ และการฟื้นตัวอีกครั้ง: การปรับตัวของผู้ค้าปลีกในสภาพแวดล้อมแบบใหม่ มุ่งช่วยเหลือผู้ค้าปลีกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวและเติบโตอีกครั้งอย่างยั่งยืน

NEWS

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล 2021 CIO / CDO of the Year

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล 2021 CIO/CDO of the Year ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล จากโครงการ Olympus ที่ปฏิรูปดิจิทัลทั้งองค์กร การเงิน การดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ห่วงโซ่อุปทาน การขาย และทรัพยากรบุคคล

ArticlesTechnology

นวัตกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในรูปแบบการทำงานจากที่ใดก็ได้ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของโลก ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งเร่งจัดการการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการทำงาน เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ในอนาคต