Monday, December 4, 2023

archiveICDL

ICDL Digital Challenge
NEWS

เด็กเก่งคว้าแชมป์ ICDL Digital Challenge 2023 ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียน

ได้ผู้ชนะแล้วสำหรับ ICDL Digital Challenge 2023 ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศระดับประเทศไทยโดยปีนี้ 11 ผู้ชนะเหรียญทอง และเหรียญเงิน จะเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียนที่ประเทศสิงค์โปร์ในเดือนกันยายน

EduTechInterviewThailand4.0

ICDL ย้ำการพัฒนาทักษะดิจิทัล คือเรื่องจำเป็นของประเทศไทย

ประธาน ICDL แห่งยุโรป กล่าวย้ำถึงความสำคัญ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับประชาชน ภาคการศึกษา แรงงานในภาคธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวแปรสำคัญของการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ