Monday, July 22, 2024

archiveHybrid working

ArticlesExecutive Talk

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ CIO ในการขับเคลื่อน Hybrid working

ประเด็นสำคัญสำหรับ CIO ในการเตรียมความพร้อมเรื่องเครือข่าย โซลูชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้สอดรับกับการทำงานแบบ Hybrid working ที่เปลี่ยนไปสู่การสร้างคุณภาพของประสบการณ์การใช้งานระบบสื่อสารและการทำงานร่วมกันในองค์กร

NEWS

โพลีแนะสูตรสำเร็จสำหรับโลกของการทำงานยุคใหม่ในระยะยาว

โพลีแนะให้เน้นที่สไตล์ทำงาน เทคโนโลยีและการออกแบบพื้นที่ทำงานใหม่ต้อนรับพนักงานกลับออฟฟิส หลังวิกฤตไวรัสคลี่คลาย

ArticlesDigital Transformation

Hybrid working คือ เทรนด์ของโลกการทำงานปี 65

Hybrid working จะกลายเป็นเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ขององค์กรไทยในปีนี้ ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายประเด็น ทั้งทัศนคติ วัฒนธรรม การวัดผลงาน การพัฒนาทักษะ และการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วย