Monday, June 24, 2024
InsurTechNEWS

คปภ.เปิดนวัตกรรมใหม่ Online Social Game ด้านการประกันภัย ครั้งแรกของประเทศไทย

คปภ.ฝังชิพสื่อการเรียนรู้ด้านประกันภัยสู่เยาวชนในรูปแบบ Games-Based Learning (GBL) โลกแห่งจินตนาการที่มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง

ร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว Application Online Social Game “OIC Risk Protector” สื่อเรียนรู้ด้านการประกันภัยสำหรับเยาวชน เสริฟความรู้ประกันภัย เล่นสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยให้กับผู้เล่นในกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดการปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับการใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั้งต่อตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับการประกันภัย และเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงกันมากยิ่งขึ้น และยังเป็นตัวเร่งสำคัญต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงสื่อออนไลน์ และ Social Media ที่เพิ่มขึ้นมาก

ซึ่งสื่อดังกล่าวได้กลายมาเป็นช่องทางการทำกิจกรรมหลัก เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการเรียนรู้ของเยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand หรือ ศูนย์ CIT มีภารกิจสำคัญด้านหนึ่ง คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการประกันภัย

และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพิ่มความมั่นคงของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ของการประกันภัย

ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้ ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เยาวชน และจากสถิติการใช้สื่อออนไลน์ และ Social Media ในสังคมไทย โดยการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในปัจจุบันคนไทย

โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เหล่า Gen-Z นิยมทำกิจกรรมผ่านโลกออนไลน์ รวมถึงใช้ Social Media เป็นช่องทางหลักในการทำกิจกรรมแทบทุกอย่างในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การสื่อสาร การหาข้อมูล และการทำกิจกรรมอื่น ๆ เฉลี่ยวันละกว่า 10 ชั่วโมง

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ CIT และกำพล ลีลาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกม Education Game ของประเทศไทย หนึ่งในทีมสร้างเกม The Sims ของบริษัท EA California ในด้านกระบวนและกลไกการสร้างการเรียนรู้ผ่านสื่อเกม Online Social Game จึงได้ร่วมออกแบบแนวทางในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านประกันภัย

โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านประกันภัย ในรูปแบบของ Online Social Game ภายใต้ชื่อ “OIC Risk Protector” เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการประกันภัยในรูปแบบใหม่ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เข้าใจคำว่า “ประกันภัย” ในหลากหลายมิติ แฝงความรู้ มีความสนุก และเข้าใจง่าย

กำพล ลีลาภรณ์ กล่าวด้วยว่า ทุกวันนี้การเรียนรู้ผ่านเกม เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสื่อที่สามารถส่งผ่านความรู้ได้ดีมากประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยสร้างความเข้าใจ และทำให้ผู้เล่นผู้เรียน จดจำเนื้อหาได้รวดเร็ว แม่นยำ ได้เป็นอย่างดี

และกระบวนการนี้จะเป็นการปลูกฝังความรู้โดยไม่ต้องท่องจำ แถมยังเข้าใจง่ายจำกันได้นานอีกด้วย และย้ำว่าจะมีผู้เล่น ผู้ได้รับความรู้ ไม่น้อยกว่า 100,000 คน อย่างแน่นอน จึงอยากเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา เข้ามาเล่นเกม “OIC Risk Protector”

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “OIC Risk Protector” นี้ ถือเป็น Online Social Game ด้านการประกันภัย ครั้งแรกของประเทศไทยที่เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านประกันภัยในรูปแบบ Games-Based Learning (GBL) คือ การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อ โดยภายในเกมจะนำไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โรคภัยไข้เจ็บ ไฟไหม้ อุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเข้าใจถึงประโยชน์ และข้อดีของการมีประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถเลือก “ผู้พิทักษ์ประกันภัย” แบบที่เหมาะสมกับตัวเราได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นช่องทางที่สามารถสร้างความสนุก และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของประกันภัยที่สอดแทรกอยู่ในการเล่นเกมไปพร้อม ๆ กัน ผู้เล่นสามารถชักชวนเพื่อน ๆ มาช่วยกันเล่นเพิ่มพลังในการเรียนรู้ผ่านเกม

ซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง และที่สำคัญสามารถดาวน์โหลด Online Social Game “OIC Risk Protector” บน Smart Phone กันได้ฟรี ทั้งใน Apple App Store หรือ Google Play Store หรือเข้าผ่าน Line Official “คปภ. รอบรู้” @OICConnect ของสำนักงาน คปภ. ก็ได้เช่นเดียวกัน

โดยในช่วงแรก หลังจากการเปิดตัว Online Social Game “OIC Risk Protector” สำนักงาน คปภ.จะจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ และมีการแจกของรางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ทุก ๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมช่วงแรกนี้จะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

โดยจัดทั้งสิ้น 10 ครั้ง ส่วนกิจกรรมในช่วงที่สอง ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ ในรูปแบบ Tournament ภายในตัวเกม ผู้เล่นเพียงแค่เล่นเกม และทำภารกิจในช่วงเวลาจัดกิจกรรม ก็จะมีสิทธิเข้าชิงรางวัลใหญ่ ซึ่งได้แก่ Apple iPhone 13 และ Apple Smart Watch จำนวนอย่างละ 1 รางวัล

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการแข่งขัน Insure Game Competition ในลักษณะ Simulation ที่จะจัดขึ้นในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 งานใหญ่ประจำปีของวงการประกันภัย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้

โดยคาดว่าจะมีเยาวชน สนใจร่วมกิจกรรมผ่าน Online Social Game “OIC Risk Protector” ไม่น้อยกว่า 100,000 คน ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการอัพเดตของ “OIC Risk Protector” ได้ที่ Facebook Page “CIT – Center of InsurTech Thailand

“Online Social Game จะทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรียน มาทำกิจกรรมสนุกสนาน และสามารถชวนเพื่อน ๆ มาร่วมกันเล่นสนุกไปพร้อม ๆ กัน และจะสร้างความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของการประกันภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง

และที่สำคัญน้อง ๆ และประชาชนทุกท่านสามารถ Download “OIC Risk Protector” กันได้ฟรี ทั้งใน Apple App Store หรือ Google Play Store” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย