Sunday, June 16, 2024

archiveFree Fire

eGovernmentNEWS

ชัยวุฒิเผย นายกฯ นำเทรนด์ เปิดโลก อีสปอร์ต

ในยุคดิจิทัล เกมและอีสปอร์ตกลายเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่แพร่หลาย และสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย การร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไทย จึงเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ