Wednesday, April 24, 2024

archiveFake news

eGovernmentNEWS

ชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส แถลงร่วม ผช.ผบ.ตร. เปิดงานฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

ดีอีเอส-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ปั้นมือปราบมิจฉาชีพออนไลน์ ย้ำนิยามข่าวปลอม-โซเชียล ใน กม.ปราบเฟคนิวส์ เพื่อครอบคลุมประโยชน์ของสังคม