Tuesday, May 30, 2023

archiveBrute force attack

CybersecurityNEWS

ครึ่งปีแรกของปี 2022 ยังพบการโจมตี Brute Force Attack ผ่านการรีโมทเข้าทำงานระยะไกล

แคสเปอร์สกี้เผย อาชญากรไซเบอร์ยังเล็งโจมตีพนักงาน WFH ในอาเซียน แคสเปอร์สกี้สามารถบล็อกการโจมตี RDP มากกว่า 2.6 แสนครั้งต่อวันในครึ่งปีแรก จากการทำงานแบบไฮบริดและระยะไกล