Saturday, June 3, 2023

archiveAWS

CloudDigital TransformationNEWS

NT รุกตลาดคลาวด์ครบวงจร เดินหน้าสู่ยุค Digital Transformation

NT ต่อยอดความสำเร็จ ดันไทยสู่ดิจิทัลฮับใหญ่สุดในอาเซียน รุกตลาดคลาวด์ครบวงจรตอบโจทย์องค์กรรัฐ-เอกชน เดินหน้าสู่ยุค Digital Transformation

CloudNEWS

ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชัน Cloud native protection (CNP) ปกป้องภัยคุกคามบนคลาวด์ พร้อมให้ใช้งานบน AWS

FortiCNP ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ บริหารความเสี่ยงภัยได้เร็วขึ้น และให้การป้องกันภัยคุกคามได้เกือบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติในการตรวจจับมัลแวร์ในระดับ Zero-Permission

ArticlesDigital Transformation

จัดการ data ขององค์กร ด้วยหลักการบริหารเงินส่วนบุคคล

บทความของ วีระ อารีรัตนศักดิ์ ผู้บริหาร เน็ตแอพ ประจำประเทศไทย ที่ให้ทัศนะเรื่องการจัดการ data ขององค์กร โดยยึดหลักหลักการบริหารเงินส่วนบุคคล โดย ข้อมูล (เงิน) ที่ต้องใช้เก็บไว้ใกล้ตัว และข้อมูล (เงิน) ที่ยังไม่ใช้ให้แยกเก็บไว้อย่างปลอดภัย