Saturday, April 20, 2024

archiveAVEVA

AVEVA
NEWS

AVEVA เซ็น MOU กับสมาคมวิศวกรรมเคมีฯ เพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้นักศึกษาไทย

AVEVA ลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

ArticlesDigital TransformationThailand4.0

REPCO NEX กับการสร้างความสำเร็จให้ SCGC ก้าวสู่ Industry 4.0 ด้วย Unified Operations Center Solution

กรณีศึกษาความสำเร็จของ REPCO NEX Industrial Solutions และ AVEVA เทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ ที่ผนึกความร่วมมือสร้างความสำเร็จให้ SCGC ก้าวสู่ Industry 4.0 ด้วย Unified Operations Center Solution