Monday, July 22, 2024

archiveARV

InsurTechNEWS

แคริว่า จับมือ ทิพยประกันภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันสุขภาพ

“แคริว่า” เดินหน้าต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีสุขภาพครบวงจร จับมือ “ทิพยประกันภัย” พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันสุขภาพ ขยายตลาดตอบรับเทรนด์คนรุ่นใหม่