Wednesday, May 22, 2024

archiveAIoT

NEWS

สมาร์ทซิตี้เกาสง ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มกับสมาร์ทเฮลท์

สมาร์ทซิตี้เกาสง เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเชื่อมบริการภาครัฐสู่ประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เกษตร การทำงาน พร้อมผลักดันเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีค.ศ. 2050