Sunday, March 26, 2023

archiveโมเดอร์นฟอร์ม

NEWS

กฟผ.ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์ม มอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนให้กับ ร.ร.บ้านดงสว่าง จ.บึงกาฬ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านดงสว่าง จังหวัดบึงกาฬ

NEWS

โมเดอร์นฟอร์มจัดงาน Steelcase Day พบกับนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงานระดับโลก

โมเดอร์นฟอร์มจัดงาน Steelcase Day พบกับนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงานระดับโลก ที่ผสานเทคโนโลยีและดีไซน์ให้เข้ากับพื้นที่ทำงานได้อย่างลงตัว

NEWS

กฟผ ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์ม ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์ม ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน  ให้กับ โรงเรียนบ้านไทยทวี จังหวัดกำแพงเพชร