Wednesday, February 21, 2024

archiveสถาบันการสร้างชาติ

Movement

สถาบันการสร้างชาติ จับมือ ศูนย์คุณธรรม MOU ด้านการพัฒนาระบบเชื่อมโยงจิตอาสาและด้านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ และ ประธานผู้ก่อตั้งกองทุนเวลาเพื่อสังคม  จับมือกับ  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการพัฒนาระบบเชื่อมโยงจิตอาสาและด้านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  ด้าน

ได้แก่  ด้านการพัฒนาระบบเชื่อมโยงอาสา,  ด้านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย, ด้านการรณรงค์ “สร้างคนอาสา” สังคมคุณธรรม  การพัฒนาคน  และด้านการทำงานร่วมกันในภาพรวม   ณ ห้องประชุม ศูนย์คุณธรรม