Thursday, June 13, 2024
Edge ComputingNEWS

สเตรตัส เทคโนโลยีส์ พร้อมยกระดับธุรกิจไทย ด้วยแพลตฟอร์ม Edge Computing

สเตรตัส เทคโนโลยีส์ ประกาศพร้อมช่วยองค์กรธุรกิจของไทย ให้สามารถพัฒนาความสามารถด้านการผลิต มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ด้วยแพลตฟอร์ม Edge Computing

เตรตัส เทคโนโลยีส์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านเอดจ์ คอมพิวติ้ง (Edge Computing) ประกาศพร้อมช่วยองค์กรธุรกิจของไทย ให้สามารถพัฒนาความสามารถด้านการผลิต มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยผลักดันไทยแลนด์ 4.0 ในแผนแม่บทอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ

ลิน โฮ ฟุง กรรมการผู้จัดการ บรษัท สเตรตัส เทคโนโลยีส์ ประจำภูมิภาค เอเชียใต้

ลิน โฮ ฟุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตรตัส เทคโนโลยีส์ ประจำภูมิภาค เอเชียใต้ กล่าวว่า “เอดจ์ คอมพิวติ้ง จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเป้าหมายของอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย เพราะสถานการณ์แบบเรียลไทม์และข้อมูลที่เกิดขี้นจากอุปกรณ์ทางกายภาพ

หรือเซ็นเซอร์ในโลกแห่งความเป็นจริงสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ได้เกือบเรียลไทม์โดยใช้การประมวลผลแบบโลคัลไลซ์และใช้ทรัพยากรในการประมวลผลที่ใช้พลังงานต่ำบนขอบของเครือข่าย (Edge of the Network)”

“จากการวิจัยของการ์ทเนอร์คาดว่า ประเทศไทยจะมีการใช้จ่ายในด้านคลาวด์เติบโตมากถึง 28.2% ในปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากองค์กรธุรกิจนำเอดจ์ คอมพิวติ้ง และเวอร์ชวลไลเซชันมาใช้

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ส่งสัญญาณถึงการสนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่เริ่มดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สเตรตัส พร้อมที่จะช่วยให้บริษัทไทยได้เปรียบในการแข่งขัน อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีและให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของตน”

ทำให้อุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องที่ราคาจับต้องได้

สเตรตัส เทคโนโลยีส์ ช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตนด้วยบริการที่หลากหลายที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ โดยให้การเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งที่มาและแอปพลิเคชันจำนวนมากในแบบเรียลไทม์และตามความต้องการ จากการที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พวกเขาต้องมองข้ามศูนย์ข้อมูลและไปที่คลาวด์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสำคัญ เนื่องจากข้อมูลต้องเดินทางผ่านเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ

ซีเวียร์ โก๊ะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำอาเซียน ตอนเหนือ บริษัท สเตรตัส เทคโนโลยีส์ กล่าว “เอดจ์ คอมพิวติ้ง ได้จัดการกับข้อจำกัดของโมเดลคลาวด์ คอมพิวติ้งโดยแจกจ่ายทรัพยากรไปยังอุปกรณ์ระยะไกลที่ใช้กระบวนการและแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความท้าทายด้านความห่างไกลและศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง”

และกล่าวเสริมว่า “แพลตฟอร์ม ซีโร-ทัช ซีทีซี เอดจ์ คอมพิวติ้ง ของ สเตรตัส ได้รับการออกแบบให้ติดตั้ง ปรับใช้ และจัดการได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ นอกจากนี้ ระบบสามารถบรรเทาภัยคุกคามทาง  ไซเบอร์และซ่อมแซมตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์”

“ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านี้ สเตรตัส ทำให้อุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องที่ราคาจับต้องได้และทางเทคนิคก็ทำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้งทางกายภาพ และหากมีการติดตั้งระบบนี้จำนวนมากพอสามารถทำให้เศรษฐกิจของไทยสามารถบรรลุไทยแลนด์ 4.0 อย่างแน่นอน”

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่และครอบคลุมมากขึ้นเท่านั้น โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

แพลตฟอร์ม ztC Edge Computing ได้จัดเตรียมวิธีการสำหรับองค์กรในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วโดยการใช้โซลูชันเอดจ์ คอมพิวติ้ง เพื่อสร้างรากฐานใหม่สำหรับไอทีสมัยใหม่ในประเทศไทย วิธีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดต้นทุนซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านไอที

แพลตฟอร์ม ztC Edge_Computing ช่วยให้ธุรกิจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใช้แพลตฟอร์มราคาไม่แพง เรียบง่าย ปลอดภัย เป็นระบบอัตโนมัติ และปรับขนาดได้ บริษัทต่างๆ สามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าลูกค้าและผู้บริโภคโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไร ทันต่อความเคลื่อนไหวของตลาด และเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจล้ำหน้ากว่าใคร