Friday, February 23, 2024
CybersecurityNEWS

ซีเคียวอินโฟ เปิดตัว Cyber Security Learning Solutions

ซีเคียวอินโฟ ชูบริการครบวงจร ล่าสุดเปิดตัว Cyber Security Learning Solutions ปั้นมืออาชีพด้าน Cyber Security

โชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด

ริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ พุ่งเป้าขยายธุรกิจและนำเสนอบริการที่ครอบคลุมและครบวงจรแก่ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน Cyber Security เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยล่าสุด ร่วมมือกับ ม.มหิดล จัดการแข่งขัน “Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO”

โชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด เปิดเผยว่า “ซีเคียวอินโฟก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยมีขอบข่ายบริการ Cyber Security ที่ครอบคลุมและสามารถรองรับความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างเฉพาะเจาะจงและครบถ้วน ประกอบด้วย บริการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 24×7 , บริการประเมินความเสี่ยง, บริการให้คำปรึกษาและบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และบริการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร

ด้วยแนวโน้มความต้องการบริการด้าน Cyber Security ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในหลากหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้ซีเคียวอินโฟได้รับโอกาสในการให้บริการแก่องค์กรระดับประเทศมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์กรด้านสาธารณสุข, ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ (Critical Infrastructures), โรงพยาบาล และสถาบันการเงิน เป็นต้น

ในปี 2566 นอกเหนือจากเป้าหมายในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างโดดเด่นแล้ว บริษัทยังตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไซเบอร์ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพมากขึ้น

เพราะจากประสบการณ์ตรงที่ดำเนินธุรกิจด้านนี้ พบว่าปัจจุบัน บุคลากรด้าน Cyber Security นั้น มีจำนวนไม่เพียงพอ และความสามารถไม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าความต้องการใช้เทคโนโลยี Cyber Security จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

บริษัทจึงได้จึงได้ร่วมกับ ThriveDX ผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรไซเบอร์ซีเคียวริตี้จากประเทศอิสราเอล นำเสนอ Cyber Security Learning Solution” ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านไซเบอร์ที่ได้รับการยอมรับและใช้อบรมในสถาบันการศึกษา ทั่วยุโรปและอเมริกาอย่างแพร่หลาย มานำเสนอต่อสถาบันการศึกษาและองค์กรในประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ของตนเองอย่างจริงจังและได้ผล”

โดยล่าสุด ซีเคียวอินโฟ ได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และ ThriveDX  จัดการแข่งขัน “Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO” ขึ้น ในวันที่ 18- 20 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา พร้อมทดลองใช้ PlatformCyber Security Learning Solution” เป็นครั้งแรก และโอกาสในการร่วมแข่งขัน Hackathon ชิงเงินรางวัลและอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท 

ซีเคียวอินโฟมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรไซเบอร์ของไทย ให้มีทักษะครบเครื่องและพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไซเบอร์ และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ประเทศต่อไป ”โชติกา กล่าวปิดท้าย

Leave a Response