Monday, June 24, 2024
NEWS

เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG

เอสซีจี เคมิคอลส์  เร่งเดินหน้า Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้ ล่าสุด จับมือ TOYO ศึกษาและเตรียมขยายการผลิต Recycled Feedstock  รองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

อสซีจี เคมิคอลส์ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อมุ่งสู่ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” โดยล่าสุด บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส ได้ร่วมกับ TOYO Engineering Corporation ผู้นำด้านวิศวกรรมระดับสากล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิต

ภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling ซึ่งเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น หรือ Recycled Feedstock เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่โดยคงคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ช่วยลดปัญหาขยะสะสมในประเทศ และช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ เร่งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance)

โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส และบริษัท TOYO Engineering ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันในการปรับสเกลกระบวนการภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วที่อาจไม่ได้คัดแยกอย่างถูกต้องให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เรียกว่า Recycled Feedstock สามารถนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งเทคโนโลยี Advanced Recycling จะช่วยขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกฝังกลบ และยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ฮารูโอะ นากามัตสึ ประธาน TOYO Engineering Corporation

ฮารูโอะ นากามัตสึ ประธาน TOYO Engineering Corporation เผยว่า “TOYO มีความมุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคมตามแนวทาง Engineering for Sustainable Growth of the Global Community ความร่วมมือระหว่าง TOYO Engineering  และเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันทั้งด้านความยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการรีไซเคิลพลาสติก

รวมถึงการนำพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่มีประโยชน์และคุณสมบัติที่หลากหลายกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและสร้างคุณค่าได้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป”

ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส ได้ก่อตั้งโรงงานทดสอบการผลิต หรือ Demonstration Plant แห่งแรกในประเทศไทยในพื้นที่บริเวณโรงงาน จังหวัดระยอง และต่อมาในเดือนกันยายน เทคโนโลยี Advanced Recycling ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ซึ่งเป็นการรับรองให้กับองค์กรที่มีการจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในประเภท Advanced Recycling