Monday, July 22, 2024

archiveAdvanced Recycling

NEWS

เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG

เอสซีจี เคมิคอลส์  เร่งเดินหน้า Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้ ล่าสุด จับมือ TOYO ศึกษาและเตรียมขยายการผลิต Recycled Feedstock  รองรับความต้องการของตลาดในอนาคต