Wednesday, April 24, 2024
NEWS

SAP แต่งตั้งกุลวิภา ปิยวัฒนเมธา เป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอินโดจีน

กุลวิภา ปิยวัฒนเมธา

SAP เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง กุลวิภา ปิยวัฒนเมธา เป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอินโดจีนคนใหม่

กุลวิภา จะมุ่งเน้นการทำงานไปที่การให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทั่วประเทศไทย กัมพูชา ลาว ภูฏาน และกลุ่มประเทศเกิดใหม่อื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน และทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และพันธมิตรพหุภาคี เพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับระเบียบวาระแห่งชาติและชุมชนของภูมิภาคอินโดจีน

เวเรน่า เซียว ประธานและกรรมการผู้จัดการ เอสเอพี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้ต้อนรับกุลวิภา ผู้ที่จะนำประสบการณ์เชิงลึกทางด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจมาสู่ SAP ภูมิภาคอินโดจีน ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของกุลวิภาตลอด 23 ปีจะช่วยให้ท่านสามารถเร่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในธุรกิจที่รองรับอนาคตได้ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้องค์กรในอินโดจีนกลายเป็นองค์กรที่ชาญฉลาดและยั่งยืน”

กุลวิภา ได้เริ่มทำงานกับ SAP มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนหน้านั้น เคยดำรงตำแหน่งต่างๆ อยู่ที่ Unisys Corporation และ Hewlett Packard โดยกุลวิภาจะช่วยนำพาความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ทั้งด้านการขาย การให้คำปรึกษา การพัฒนาธุรกิจ การสนับสนุนโซลูชัน และวิศวกรรมมาสู่บริษัท

“ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้ามารับหน้าที่ประจำภูมิภาคอินโดจีนในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีดิจิทัล คลาวด์ และ AI กำลังเข้ามาช่วยให้ ภูมิภาคอินโดจีนบรรลุเป้าหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล ดิฉันหวังว่าจะได้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า คู่ค้า และชุมชนของเรา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต” กุลวิภา ปิยวัฒนเมธา กล่าว