Sunday, July 21, 2024
NEWS

รมว.คลัง ชูงาน Money Expo ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนดิจิทัลเทคโนโลยี

Money Expo 2022 Bangkok ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต เป็นแนวคิดที่ดีมาก และ สำคัญมากสำหรับโลกอนาคต เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออม การทำประกันสุขภาพในบั้นปลายชีวิต 

สันติ วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานจัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 22 กรุงเทพ Money Expo 2022 Bangkok ให้การต้อนรับ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมบูธภายในงาน Money Expo 2022 Bangkok ในวันที่ 15 พ.ค. 2565  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน

อาคม กล่าวว่า การจัดงาน Money Expo 2022 Bangkok  ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต เป็นแนวคิดที่ดีมาก และ สำคัญมากสำหรับโลกอนาคต เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออม การทำประกันสุขภาพในบั้นปลายชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ สุขภาพในวัยเกษียณ

อาคมกล่าวว่า เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล ในภาคการเงินขณะนี้ก้าวหน้าไปมาก สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจประกัน สามารถใช้โมบายแอปพลิเคชั่นมากขึ้น ทั้งการซื้อผลิตภัณฑ์ ฝากเงิน ซื้อสลาก และปัจจุบันความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่มีพัฒนาการขึ้นมาก

“ส่วนการจัดการเรื่องภูมิอากาศ มีสินเชื่อเพื่อโลกสีเขียว Green Financing ก็มีตัวอย่างให้เห็น เช่นการให้สินเชื่อ ผมได้คุยกับธนาคารว่าในอนาคต อาจจะมีการจูงใจเรื่องภูมิอากาศมากขึ้น เช่น ถ้าใครมีขวดพลาสติกถือมาที่ธนาคารก็สามารถ Cashback เป็นเงินฝากเข้าบัญชีได้ ถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี”

ขณะที่เรื่องสุขภาพในงาน Money Expo 2022 Bangkok  มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเป็นจำนวนมากและตั้งแต่ปี  2564 ทีผ่านมา ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ก็มีการเติบโต เพราะคนเป็นห่วงสุขภาพมากขึ้น และการออมในระยะยาวก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญ

“การจัดงาน Money Expo 2022 Bangkok  ถือเป็นงานสำคัญที่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะในแต่ละวันมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานและทำธุรกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการขอสินเชื่อ และ เงินฝาก สะท้อนว่าขณะนี้ยังมีผู้ที่มีเงินออม และอยากได้ดอกเบี้ยเพิ่ม ธนาคารจึงได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มากขึ้น

ซึ่งทำให้คนฝากพึงพอใจและเข้ามาฝากเงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดึงเงินออมเข้ามาในระบบ และส่งผ่านไปในเรื่องการลงทุนของภาคเอกชน” อาคมกล่าว

อาคมกล่าวอีกว่า การจัดงาน  Money Expo 2022 Bangkok   ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ในช่วงนี้มีความผันผวนสำหรับการลงทุนเป็นอย่างมาก จากปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และ สงครามรัสเซีย ยูเครน

ซึ่งในงาน Money Expo 2022 Bangkok ได้มีบูธของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. มาร่วมให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยป้องการการลงทุนของนักลงทุนได้