Tuesday, June 25, 2024
FinTechNEWS

กรุงศรีเดินหน้าหนุน SME ต่อเนื่อง พร้อมชูเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน

กรุงศรีเดินหน้าหนุน SME ต่อเนื่อง ให้ก้าวผ่านสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมชูเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน

รุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยกลยุทธ์กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME ในปี 2565 ยังคงเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME มุ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในทุกการก้าวผ่านสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยแผนกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้า SME ผ่าน 3R ได้แก่ Resilient, Respond และ Rebuild for the Future โดยเน้นพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม อีกทั้งเดินหน้าเชื่อมต่ออาเซียนสร้างโอกาสธุรกิจเพื่อลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตรที่ลูกค้า SME ไว้วางใจ

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจลูกค้า SME ยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง ยอดสินเชื่อในธุรกิจ SME เติบโตกว่า 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นยอดสินเชื่อกว่า 280,000 ล้านบาท

ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 กรุงศรีได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการเชิงรุกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เราได้ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วกว่า 37,000 ราย เป็นยอดสินเชื่อรวมกว่า 180,000 ล้านบาท และเรายังคงเดินหน้าสนับสนุนลูกค้า SME ของเราต่อไปให้สามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ อีกทั้งเสริมช่องทางโอกาสธุรกิจและข้อมูลความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้กับลูกค้าอยู่เสมอ”

สำหรับปี 2565 นี้ กรุงศรียังคงเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ภายใต้แผนกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้า SME ผ่าน 3R ได้แก่ Resilient, Respond และ Rebuild for the Future

• Resilient: มุ่งช่วยให้ธุรกิจลูกค้าฟื้นตัว โดยแบ่งการดูแลลูกค้าออกตามกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ซึ่งในกลุ่มที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จะมีผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร (Relationship Manager) ดูแลอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยสนับสนุนฟื้นฟูธุรกิจของลูกค้า

และสำหรับกลุ่มที่พร้อมจะเติบโต ในวันที่เศรษฐกิจของไทยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น กรุงศรีก็พร้อมสนับสนุนสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการจัดการดูแลลูกค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจอีกด้วย

• Respond: มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารจะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการเงิน แนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าด้วยการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า

• Rebuild for the Future: มุ่งช่วยให้ธุรกิจลูกค้าเติบโตในอนาคต โดยกรุงศรีร่วมสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกัน โดยแบ่งเป็น 3 แนวทางหลักที่สอดคล้องไปกับทิศทางของกรุงศรีในการดูแลลูกค้าของธนาคาร อันได้แก่ ASEAN Connectivity หรือการเชื่อมโยงอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับ MUFG และเครือข่ายมาเสริมความแข็งแกร่งในการช่วยลูกค้าขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในด้านการขยายบริการธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ

และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งงานสัมมนา หรือการจับคู่ธุรกิจ, Trusted Partner หรือการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ พัฒนา Ecosystem ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมพัฒนานวัตกรรมทางการเงินด้าน ESG อาทิ สินเชื่อโซลาร์รูฟสำหรับผู้ประกอบการ และ Digital & Innovation หรือการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

“ในส่วนของ Digital & Innovation ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของกลุ่มธุรกิจ SME ในปีนี้ โดยมี 4 ผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่เรามุ่งเน้น คือ

1.Krungsri Digital Supply Chain Solution คือ โซลูชั่นเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม Supply Chain และช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ

2.Krungsri Biz Online หรือที่รู้จักกันในชื่อ KBOL ดิจิทัลแบงก์กิ้งเพื่อการทำธุรกรรมออนไลน์ของธุรกิจ โดยในปีนี้ KBOL ยังจะพัฒนาฟีเจอร์และบริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้าธุรกิจของธนาคารกรุงศรี

3.“Krungsri iPro” นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการเปิดบัญชีนิติบุคคลในยุคดิจิทัล ให้ลูกค้า SME ก้าวข้ามความยุ่งยากแบบเดิมๆ ด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกลูกค้า ลดขั้นตอนด้านเอกสาร สามารถนัดหมายวันเวลาเพื่อเปิดบัญชีได้ที่ออฟฟิศของลูกค้า พร้อมเปิดใช้งานบัญชีได้ทันที และ

4.“Krungsri Business Link” แพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สะดวกและน่าเชื่อถือด้วยการคัดกรองคู่ค้าจากกรุงศรีและพันธมิตร”

“ปีนี้ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายอย่างยิ่ง ธุรกิจต้องปรับตัวรับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และมีความ Resilience พร้อมลุกขึ้นเพื่อก้าวผ่านในทุกวิกฤต อีกทั้งหาหนทางเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจโดยเฉพาะยุคดิจิทัลนี้ ธนาคารพร้อมสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ ความรู้ และโอกาสธุรกิจ โดยนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้า SME สามารถก้าวผ่านและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ในปี 2565 เรายังคงตั้งเป้าสินเชื่อของ SME ให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเราตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อกลุ่มธุรกิจ SME ในปีนี้ อยู่ที่ 2.5%” ดวงกมลกล่าวปิดท้าย