Monday, November 28, 2022

archivePartner

NEWS

ยิบอินซอย ปลื้มยอดขาย รับรางวัล Veritas Platinum Partner Award FY 2021

ยิบอินซอย ปลื้มยอดขาย รับรางวัล Veritas Platinum Partner Award FY 2021 เนื่องจากบริษัท ยิบอินซอย มีผลงานจากการทำยอดขายและ มี competency certificate ครบถ้วนในระดับ Level Platinum Partner ภายในงาน Veritas Partner Award and Executive vConnect 2022

FinTechNEWS

กรุงศรีเดินหน้าหนุน SME ต่อเนื่อง พร้อมชูเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน

กรุงศรีเดินหน้าหนุน SME ต่อเนื่อง ให้ก้าวผ่านสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมชูเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน