Wednesday, April 24, 2024
Digital TransformationFinTechNEWS

กรุงศรี เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี การควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และโซลูชันคลาวด์

กรุงศรี

กรุงศรี เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เสริมทัพด้านข้อมูลและโซลูชันคลาวด์ ปรับปรุงระบบเมนเฟรม และโซลูชัน Digital Workplace

นาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือเป็นระยะเวลา 5 ปีกับ คินดริล ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารในการปรับตัวให้รุดหน้าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบที่มีอยู่เดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธนาคารดิจิทัลที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โซลูชันคลาวด์ และการควบคุมอัตโนมัติ

พชร วันรัตน์เศรษฐ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “อุตสาหกรรมธนาคารกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายที่ประกอบกัน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง กฎหมายที่เปลี่ยนไป และนวัตกรรมการเงินหลากหลายรูปแบบที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้กำลังนำเราไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญที่วิธีการรูปแบบเดิมต้องได้รับการประเมินใหม่และเปลี่ยนรูปใหม่”

กรุงศรี_กำลังมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปสู่ระดับภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงขยายการให้บริการต่างๆ ออกไปในต่างประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายของ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เพื่อยกระดับประสบการณ์การบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้นั้น เราจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และสามารถปรับขยายได้จึงทำให้เกิดความร่วมมือกับคินดริลขึ้น”

“ทั้งนี้ คินดริลในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของเราให้ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ของเราที่ให้ความสำคัญเรื่องการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้”

ย้ายศูนย์ข้อมูล ไปสู่ระบบคลาวด์แบบควบคุมอัตโนมัติ

เพื่อให้กรุงศรีสามารถขับเคลื่อนแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล คินดริลจะสนับสนุนสถาบันการเงินในด้านการย้ายศูนย์ข้อมูล การเริ่มต้นใช้ระบบคลาวด์แบบควบคุมอัตโนมัติ การปรับปรุงระบบเมนเฟรมให้ทันสมัย และโซลูชันสถานที่ทำงานยุคใหม่

รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอย่าง อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส และ ไมโครซอฟท์ เพื่อส่งมอบโซลูชันการเก็บข้อมูลระบบหลายภูมิภาค สิ่งนี้จะทำให้สถาบันการเงินสามารถใช้การจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทย เพิ่มความสามารถในการดำเนินงาน และร่วมทำงานในตลาดที่แตกต่างกันอย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย