Wednesday, April 24, 2024
NEWS

เปิดฉากโครงการ Seeds for the Future Summit 2023 เพื่อพัฒนาบุคลากรดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Seeds for the Future

หัวเว่ย, มูลนิธิอาเซียน, และซีมีโอ ผลักดันบุคลากรดิจิทัลรุ่นใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในงาน Seeds for the Future Summit 2023 ปูทางสู่การพัฒนาดิจิทัลที่ยั่งยืนในภูมิภาค

หัวเว่ย, มูลนิธิอาเซียน, และองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ (SEAMEO) ร่วมผนึกกำลังเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล เปิดฉากโครงการ Seeds_for the Future Summit 2023 ภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อ, ปลูกฝัง, ผลักดันการเติบโตอย่างครอบคลุม ให้แก่บุคลากรดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยมีเยาวชนมากความสามารถจากโครงการ Seeds_for_the Future เข้าร่วมการประชุมถึง 91 คน จาก 19 ประเทศในภูมิภาค ซึ่งโครงการ Seeds for the Future นับเป็นโครงการสำคัญของหัวเว่ย ตอกย้ำถึงบทบาทของเยาวชนในการพลิกโฉมอนาคตดิจิทัลให้แก่เอเชียแปซิฟิก

โครงการ Seeds for the Future ได้รับการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะผู้มีศักยภาพด้านไอซีทีในประเทศไทย และมอบโอกาสด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง สัมผัสความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และต่อยอดด้วยการขยายครอบคลุมถึง 137 ประเทศในหลายประเทศและภูมิภาค

โดยในโครงการ Seeds_for the Future 2023 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัดได้เฟ้นหานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขาเทคโนโลยีสื่อสารและวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนคณะด้านภาษาและการบริหารธุรกิจ เพื่อบ่มเพาะผู้มีศักยภาพด้านไอซีทีที่มีทักษะรอบด้านสำหรับรองรับอนาคต

นอกจากนี้ หัวเว่ย ประเทศไทย ยังผลักดันและสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจฝึกงานหรือร่วมงานกับหัวเว่ยในอนาคต รวมถึงดำเนินโครงการอบรมพัฒนาผู้มีความสามารถด้านไอซีทีอีกมากมายตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึงโครงการ ICT Cloud Developer

ปัจจุบัน หัวเว่ยได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านดิจิทัลไปแล้วกว่า 70,000 รายในประเทศไทย และวางแผนที่จะฝึกอบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านคลาวด์เพิ่มเติมอีก 20,000 ราย มุ่งหนุนศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของเอเชียแปซิฟิกในอนาคต

ไซมอน หลิน ประธานกรรมการบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หัวเว่ย ได้เน้นย้ำถึงแนวคิดของการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ว่า ปีนี้ นับเป็นปีที่สามที่หัวเว่ยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Asia Pacific Seeds_for the Future Summit และทุกปีเราจะเห็นพัฒนาการและการเติบโตของโครงการ ทั้งยังมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น แต่สามสิ่งหลักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปคือ ความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และการร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชน

การประชุมสุดยอดครั้งนี้เปิดฉากด้วยขบวนพาเหรดหลากหลายวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนจาก 19 ประเทศสวมชุดประจำชาติเข้าทักทายผู้ร่วมงาน และนำเสนอจุดเด่นของวัฒนธรรมประจำชาติอย่างภาคภูมิใจ ระหว่างพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ หัวเว่ยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union – ITU) ประกาศความร่วมมือที่มุ่งเน้นความร่วมมือทางดิจิทัล 6 ประการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงนโยบายและหลักปฏิบัติด้านไอซีที, ความร่วมมือด้านการวิจัย, โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม, การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล, การเสริมศักยภาพเยาวชนและเด็กผู้หญิง และการแบ่งปันความรู้ด้านดิจิทัล

ในก้าวต่อไป หัวเว่ย ประเทศไทย จะร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI), และกระทรวงแรงงาน ตลอดจนมหาวิทยาลัยและพันธมิตรชั้นนำหลายแห่ง เพื่อจัดงาน Talent Summit ในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้

นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับหัวเว่ยและหน่วยงานภาครัฐในการผสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการศึกษาและขยายโอกาสการจ้างงานสำหรับบัณฑิตใหม่ สอดคล้องกับพันธกิจของหัวเว่ยในการสร้างคุณค่าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล ที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างครอบคลุม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป