Tuesday, February 27, 2024
Movement

บอสใหญ่ ITEL คว้ารางวัล TOYP AWARDS 2023

ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เข้ารับรางวัล TOYP AWARDS 2023 สุดยอดผู้นำการขับเคลื่อนทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ สาขา SCIENTIFIC AND/OR TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT จัดโดย JCI Thailand หรือ Junior Chamber International องค์กรนานาชาติ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ และดึงศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่ยุวชน ช่วยขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน จัดขึ้น ณ ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างอันดี มีประสิทธิภาพอันโดดเด่น และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

Leave a Response