Sunday, July 21, 2024
NEWS

จีเอเบิล แต่งตั้ง ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา นั่งแท่นซีอีโอ

จีเอเบิล ประกาศแต่งตั้ง “ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา”ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ประกาศแต่งตั้ง“ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา” ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป รับภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ในการต่อยอด ความแข็งแกร่งให้จีเอเบิลเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น Chief Executive Officer (CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล รับไม้ต่อจาก นาถ ลิ่วเจริญ ซึ่งจะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อคุมทัพเร่งเครื่องสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ สู่การยืนหนึ่งเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม

นับจากวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ดร.ชัยยุทธ เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทจีเอเบิล สามารถบริหารธุรกิจขององค์กรให้เติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่เข้มข้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการผลักดันกลยุทธ์ Beyond Limits เพื่อนำพาจีเอเบิลก้าวข้ามทุกข้อจำกัด รวมทั้งสนับสนุนพาร์ทเนอร์และลูกค้าของจีเอเบิลให้ก้าวสู่ฉากใหม่ของความสำเร็จ
ในยุคดิจิทัล

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทจีเอเบิล เราจะเป็นเหมือนขุมพลังทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยลูกค้าเร่งสปีดในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในโลกดิจิทัล เรามุ่งขยายโอกาสเพื่อสร้างรายได้ทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอีก 3-5 ปีข้างหน้า พร้อมด้วยนวัตกรรมและบริการใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในหลากหลายมิติ ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำตัวจริงของเรา”