Wednesday, April 24, 2024
Technology

มองอนาคตการเติบโตของเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม

เผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม มุ่งนำเสนอการเติบโตของดิจิตัล เรียลลิตี้ การพบแพทย์เสมือนจริง ระบบคลาวด์ และเทคโนโลยีในการกีฬา

ดีลอยท์ ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions report) โดยเน้นการนำเสนอผลกระทบจากเทรนด์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก

ในรายงาน กล่าวถึงเทรนด์ที่ถูกขับเคลื่อนโดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตสูงขึ้นในสื่อวิดีโอ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (virtual) และระบบคลาวด์ (Cloud) รวมถึงในสื่อประเภทอื่น เช่น กีฬา เป็นต้น

การพบแพทย์ผ่านทางวิดีโอ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เทรนด์การรักษาระยะไกล (Telemedicine) เติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งรวมถึงการพบแพทย์ผ่านทางวิดีโอด้วย การแพร่ระบาดนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการลดอุปสรรค์ในเรื่องกฎระเบียบในการพบแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยี แต่ยังช่วยให้ผู้บริโภคโดยฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการสื่อสารด้วยวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วย

แม้จะมีความกังวลในระยะแรก รายงานการคาดการณ์เทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้บริโภค (รวมถึงแพทย์) ที่ต้องการปรับเปลี่ยนแนวทางการพบแพทย์แบบเดิมเป็นการนัดพบเสมือนจริง ซึ่งรวมถึงการพบแพทย์ผ่านวิดีโอด้วย

ดีลอยท์ คาดการณ์ว่า การพบแพทย์แบบเสมือนจริงผ่านทางวิดีโอจะเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกในปีนี้ จากที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว แม้จะเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่นับเป็นก้าวที่สำคัญ ถึงแม้เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจะดูเล็กน้อย

แต่เท่ากับ การเข้าพบแพทย์ผ่านวิดีโอถึง 8.5 พันล้านครั้ง ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์ จาก 36 ประเทศที่เข้าร่วมในองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

การศึกษาและองค์กรหันมาเลือกเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

ตลาดของเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงกำลังขยายตัว เนื่องจากเทคโนโลยีแสดงความสมจริงได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มบริษัทและองค์กรเพื่อการศึกษา

ดีลอยท์ คาดการณ์ว่า ยอดขายอุปกรณ์เฮดเซ็ท เทคโนโลยีเสมือนจริงดังกล่าว ทั้ง augmented reality (AR) และ mixed reality (MR) หรือเรียกโดยรวมว่า XR หรือ digital reality จะพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในปีนี้ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่เดิมในปีพ.ศ.2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อเพื่อใช้ประโยชน์โดยกลุ่มองค์กรและสถาบันการศึกษา

ตลาดเฮดเซ็ทชนิดนี้ ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดบางกลุ่ม เนื่องด้วยประเด็นความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผลักดันให้ครูผู้สอนและนักเรียนนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบเสมือนจริงแทนที่การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิม

โรคระบาด ขับเคลื่อนให้ระบบคลาวด์ขยายตัว

จากการประเมินด้วยตัวชี้วัด ตลาดระบบคลาวด์ในปีพ.ศ. 2563 ขยายตัวเร็วขึ้นกว่าในปีพ.ศ. 2562 จากรายงานการคาดการณ์เทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม การขยายตัวของระบบคลาวด์เป็นผลมาจาก ความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ระหว่างการปิดกั้นพื้นที่เมือง (lockdown) และระบบการทำงานนอกออฟฟิศ (work-from-anywhere)

ดีลอยท์ คาดการณ์ว่า ปริมาณรายรับจะพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี 2021 จนถึงปีพ.ศ. 2568 เนื่องจากบริษัทหลากหลายแห่งย้ายระบบฐานข้อมูลไปยังระบบคลาวด์เพื่อประหยัดงบประมาณ สร้างความคล่องตัวในการทำงาน และเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ส่งผลให้บริษัทหลายแห่งย้ายระบบฐานข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ ตลาดของระบบดังกล่าวจึงมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยเป็นมา อุตสาหกรรมบางประเภทที่สร้างและจัดการข้อมูลปริมาณมาก เช่น กลุ่มการธนาคารและกลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ที่แม้จะมีความลังเลในการใช้ระบบคลาวน์ก่อนหน้านี้ ก็เริ่มหันมาตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์และผู้อื่นในระบบนิเวศทางธุรกิจจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ใช้ระบบคลาวด์ก็สามารถมองหาช่องทางที่ระบบคลาวค์จะเพิ่มมูลค่าได้ ในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์อาจกลายเป็นคำตอบหลักสำหรับโจทย์ธุรกิจทุกรูปแบบก็เป็นได้

ผู้หญิง และเทคโนโลยี เข้ามาพลิกโฉมวงการกีฬา

ในขณะที่จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาอยู่ในช่วงขาลงในปีที่ผ่านมา แนวโน้มการขยายตัวตลาดดังกล่าวกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ดีลอยท์ คาดการณ์กว่า เทรนด์ด้านกีฬาสองเทรนด์หลักๆ ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าในกีฬาสำหรับผู้หญิง และการใช้ระบบดิจิตัลและข้อมูลมหาศาลเพื่อสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพและความแข็งแกร่งสูง จะเดินหน้าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

กีฬาสำหรับผู้หญิงในปัจจุบันมีการขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ โดยจะมีมูลค่ามากกว่าพันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความสามารถในการดึงดูดผู้ชมทางโทรทัศน์เป็นจำนวนมาก การสร้างมูลค่าให้แก่ผู้สนับสนุนและการดึงความสนใจจากแฟนกีฬา นับเป็นความสำเร็จที่โดดเด่น

เห็นได้ชัดจากกิจกรรมกีฬาหลากหลายโอกาสในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้กลับมาพิจารณามุมมองต่างๆ ในสังคมอีกครั้ง ดีลอยท์คาดการณ์ว่า กีฬาสำหรับผู้หญิงจะได้รับความนิยม ได้รับการสนับสนุน และสร้างผลกำไรในแนวทางใหม่ๆ อีกด้วย

อีกประเด็นหนึ่งในวงการกีฬาที่ยังคงทำกันมาต่อเนื่องโดยตลอด คือการใช้ชุดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของนักกีฬาแบบเรียลไทม์เพิ่มมากขึ้น ทำให้การวัดสมรรถภาพในร่างกายและสมรรถภาพภายนอกร่างกายเป็นไปได้นำไปสู่การตั้งเกณฑ์วัดสมรรถภาพใหม่ๆ กว่าหลายร้อยรูปแบบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อสร้างนักกีฬาด้วยระบบดิจิตัล

เนื่องด้วยการนำระบบดิจิตัลและข้อมูลมหาศาลมาใช้สร้างนักกีฬานั้นสามารถสร้างโอกาสอย่างมหาศาลได้ ดีลอยท์คาดการณ์ว่าสมาคมกีฬาอาชีพหลายแห่งจะตั้งนโยบายใหม่ๆ อย่างเป็นทางการ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการสร้างผลประโยชน์เชิงการค้าจากข้อมูลของนักกีฬา ภายในปีนี้

เปิดตัวอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Intelligent edge

Intelligent edge เป็นเทคโนโลยีที่รวมของการเชื่อมต่อไร้สายขั้นสูง หน่วยประมวลผล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอุปกรณ์ที่ใช้งานและสร้างข้อมูล ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารขนาดใหญ่หลายแห่ง

ดีลอยท์ คาดการณ์ว่า ในปี 2021 นี้ ตลาด Intelligent edge ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งหมื่นสองพันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ การขยายตัวของตลาดดังกล่าว เป็นผลมาจากบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมมีขยายเครือข่าย 5G รวมถึงผู้ให้บริการระบบคลาวด์ขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งการริเริ่มของบริษัทผู้นำด้านโทรคมนาคมที่มีเงินทุนสูงอาจช่วยให้บริษัทที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมหลากหลายประสบความสำเร็จใน Intelligent edge ได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ จุดเริ่มต้นของกระแส 8K ยอดขายโทรทัศน์ที่มีความละเอียดคมชัด 8,000 พิกเซล มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นถึงห้าพันล้านดอลลาร์ จับเทรนด์สุขภาพในยุค 5G (ผลกระทบทางสุขภาพอัเนื่องมาจากคลื่น 5G และเร่งการพัฒนา RANs รุ่นใหม่ เครือข่ายการเข้าถึงวิทยุ (RANs) แบบเปิดและเสมือนจริง