Monday, July 22, 2024
NEWS

ฟอร์ติเน็ต ประกาศค่านิยม Care, Share และ Forward ดูแลลูกค้า รักษาความเป็นผู้นำต่อเนื่อง

ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย ประกาศค่านิยมใหม่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ในไทยสู่ความสำเร็จ วางแนวทาง Care, Share และ Forward สร้างภาพลักษณ์และตัวตนสำหรับลูกค้า คู่ค้า เป็นเป้าหมายให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนการพิชิตเป้าหมายทางธุรกิจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในปี  2565 ด้วยการสร้างค่านิยมหลัก 3 ประการที่ประกอบด้วย Care, Share และ Forward เพื่อสร้างภาพลักษณ์และตัวตนสำหรับลูกค้า คู่ค้า รวมถึงใช้เป็นเครื่องโน้มน้าวให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต

“ค่านิยมหลักที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจปีนี้ประกอบด้วย Care, Share และ Forward ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการทำงานกับลูกค้าและคู่ค้าในอุตสาหกรรม โดย Care, Share, Forward จะช่วยสร้างอัตลักษณ์และมาตรฐานขององค์กรให้โดดเด่นในตลาดความปลอดภัยไซเบอร์ให้ชัดเจนมากขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ฟอร์เน็ตเข้าถึงใจ ลูกค้า ไว้วางใจได้มากขึ้น”

“เป็นความคิด ช่วยให้พนักงานที่ ฟอร์ติเน็ตในประเทศไทยเกิดความเข้าใจ เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในองค์กร เกิดความร่วมมือ และพลังขององค์กรในทิศทางเดียวกัน ช่วยลดความล่าช้าในการตัดสินใจในที่ทำงาน”

Care, Share, Forward

Care คือค่านิยมสำหรับการดูแล ได้ใจ ให้ความสนใจ และความสนใจ รวมทุกข์ร่วมสุขและกังวลถึงปัญหาของลูกค้า พันธมิตรพนักงาน คู่ค้าทั้งหลาย ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตได้รับรางวัล Glassdoor Employees Choice Award สำหรับสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในแคนาดาในปี พ.ศ. 2565 นี้ ซึ่งเป็นโมเดลที่ภัคธภาจะนำมาปรับไปในประเทศไทย

นอกจากนี้ มีแผนการเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการเข้าถึงลูกค้า และโครงการ Trusted Advisor จะพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็น ที่ปรึกษาทางความปลอดภัยไซเบอร์ มืออาชีพให้แก่ลูกค้า

Share หมายถึงการแบ่งปัน ฟอร์ติเน็ตเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ผ่านหลักสูตร NSE Academy ซึ่งมุ่งลดช่องว่างทักษะและสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โดยที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองได้ฟรี

ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพด้านไอทีสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรได้ ตั้งเป้าหมาย การอบรมให้แก่ผู้สนใจจำนวนหนึ่งล้านคน

ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โครงการ NSE ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานมากมาย รวมถึง รางวัล Cyber Security Global Excellence Award และอื่นๆ ผู้สนใจในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้เช่นกัน

Forward สร้างความเข้าใจของพนักงานในวัตถุประสงค์เดียวกัน หล่อหลอมความมุ่งมั่น เพื่อให้บริการอันดีเยี่ยมแก่ลูกค้าและสร้างฟอร์ติเน็ตเป็นองค์กรอันดับ 1 ในระยะยาว

บทพิสูจน์ผู้นำในตลาด

ภัคธภา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ฟอร์ติเน็ต มีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลประกอบการ ส่วนแบ่งการตลาด รวมถึง ได้รับรางวัลระดับโลกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอทีและการเงินทั่วโลก กล่าวได้ว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์”

“การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม พิจารณาจากบทพิสูจน์ในความโดดเด่นล่าสุด 4 ด้าน คือ ด้านอัตรา การเติบโต (Fast Growth) อ่านเทคโนโลยี (Technology) ศูนย์ฟอร์ติการ์ดแล็บส์ (FortiGuard Labs) ด้านการยอมรับ (Industry Recognition)”

ความโดดเด่นด้านอัตราการเจริญเติบโต
  • ติดอันดับ 16 ใน 100 องค์กรทีโดเร็วที่สุดของ Fortune ในปีพ.ศ. 2564 เป็นผลจากการที่ฟอร์ติเน็ต วิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจที่ถูกต้อง และดำเนินตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้อย่างแข็งขัน จนกลายเป็น องค์กรที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด
  • อยู่ในดัชนี Nasdaq-100 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ส่งให้ฟอร์ติเน็ตเป็นบริษัทที่โดดเด่นและอยู่ ในระดับแนวหน้าเดียวกับองค์กรด้านนวัตกรรมชั้นนำอื่นๆ อันสามารถกำหนดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้
ด้านเทคโนโลยี
  • เป็น 1 ในโซลูชันการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของฟอร์ติเนิดมีการใช้งานมากที่สุด ครองอันดับ 1 ในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีการจัดส่งไปทั่วโลกมากที่สุด วัดผลโดย IDC Worldwide Security Appliance Tracker เดือนกุมภาพันธ์ 2555 (จากรายงานรายปีด้านการจัดส่งอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ ยูทีเอ็ม วีพีเอ็น) ด้วยลูกค้ามากกว่า 565,000 รายไว้วางใจให้ฟอร์ติเน็ตปกป้องธุรกิจของตน
  • เป็นที่ 1 ด้วยจำนวน 3 ใน 5 กรณีการใช้งานในรายงาน 2022 Gartner Critical Capabilities for Network Firewalls
  • เป็นที่ 1 ด้านนวัตกรรมความปลอดภัยตัวจริง ด้วยสิทธิบัตร ได้รับรางวัลและที่กำลังรอดำเนินการมากกว่า 1,500 รายการ มากกว่าคู่แข่งคู่แข่งด้านความปลอดภัยเครือข่ายในตลาดเกือบ 3 เท่า ความก้าวหน้าเหนือใคร มาจากพื้นฐานความเชื่อและมุ่งมั่นในเรื่องการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องมา นานกว่า 20 ปีของฟอร์ติเน็ต
ศูนย์ฟอร์ติการ์ดแล็บส์
  • เป็นผู้นำแพลตฟอร์มข่าวกรองภัยคุกคามรับโลก ประกอบด้วยนักล่าภัยคุกคาม นักวิจัย นักวิเคราะห์ วิศวกร และวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับความไว้วางใจทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำ รวมถึง Cyber Threat Alliance, World Economic Forum, Interpol และ NCI Agency
  • จากการที่มีอุปกรณ์ของฟอร์เน็ตใช้งานมากที่สุดในโลก ศูนย์ฟอร์ติการ์ดแล็บส์จึงแห่งสามารถ วิเคราะห์ภัยครอบคลุมแพลตฟอร์มกว้างมากที่สุด วิเคราะห์ภัยมากถึง 100 พันล้านอีเวนต์ความปลอดภัยทั่วโลก เพื่อออก อัพเดตพันล้านอีเวนต์ต่อวัน จึงเป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองภัยคุกคาม ครอบคลุม ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม มีความแม่นยำ รวดเร็วมากที่สุด
ด้านการยอมรับและจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญ โดยองค์กรด้านวิจัยชั้นนำ
  • อยู่ในตำแหน่ง Leader ในรายงาน Gartner Magic Quadrants

1) 2021 Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls และ

2) 2021Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure

  • อยู่ในตำแหน่ง Visionary ในรายงาน Gartner Magic Quadrant

1) 2021Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

2) 2021 Gartner Magic Quadrant for Security Incident and Event Management (SIEM)

  • อยู่ในตำแหน่ง Challenger หรือ Niche ในรายงาน Gartner Magic Quadrants สำหรับอุปกรณ์

1) Web Application Firewall

2) Endpoint Protection Platform

“จากความจำเป็นในการทำงานได้จากทุกที (Work From Anywhere) และการใช้งานผ่านคลาวด์ที่เกิดทั่วโลก ส่งให้การรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องครอบคลุมการเชื่อมโยงจากศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ไปยังส่วนเอดจ์ ซึ่งหมายถึงความต้องการในการป้องกับผู้ใช้งาน เครือข่ายเอสดี-แวน ข้อมูลและอุปกรณ์”

“อีกเทรนด์สำคัญคือ พบการหลอมรวมกันระหว่างเครือข่ายและคุณสมบัติด้านปลอดภัยจะเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น ดังนั้นอุปกรณ์จำเป็นต้องทำงานด้านความปลอดภัยและด้าน เครือขายในเวลาเดียวกัน”

“ในปีนี้ จึงเป็นความท้าทายที่ฟอร์ติเน็ตเน้นย้ำในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและการพัฒนานวัตกรรมที่ตรงต่อความต้องการของตลาด ผนวกกับค่านิยมดังกล่าวที่ช่วยสนับสนุนให้ฟอร์ติเน็ต คงรักษาความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างโดดเด่นต่อไป” ภัคธภา กล่าวปิดท้าย

Fortinet Thailand Care Share Forward