Thursday, February 2, 2023
NEWS

ดีอีเอส เผยกระเป๋าแบรนด์เนม รั้งปัญหาสินค้าออนไลน์มูลค่าสูงสุดสัปดาห์นี้

“เนวินธุ์” ผู้ช่วย รมว.ดีอีเอส โชว์ข้อมูลสรุปรอบสัปดาห์ปัญหาร้องเรียนผ่าน 1212 OCC กระเป๋าแบรนด์เนมติดท็อปสินค้าออนไลน์เจ้าปัญหามูลค่าสูงสุด

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

นวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 OCC ประจําวันที่ 16–22 ธ.ค. 64 มีจำนวนการร้องเรียนทั้งสิ้น 1,131 เรื่อง

โดยปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ยังเป็นอันดับ 1 จำนวน 744 เรื่อง ในส่วนของสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 10 เรื่อง รวมเป็นมูลค่าความเสียหาย 477,900 บาท

โดยอยู่ในหลักเกินแสนบาท 2 ประเภทสินค้า คือ อันดับ 1 สินค้าแฟชั่น (กระเป๋าแบรนด์เนม) มูลค่า 209,000 บาท ตามมาด้วยสินค้าประเภท Automotive & Motocycles ราคา 135,000 บาท

สำหรับปัญหาร้องเรียนออนไลน์ ลำดับรองลงมา ประกอบด้วย ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 185 เรื่อง ปัญหาอื่นๆ/สอบถามข้อสงสัย 79 เรื่อง ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ 17 เรื่อง และข้อสงสัยด้านกฎหมายไอซีที 8 เรื่อง

ขณะที่ จังหวัดที่มียอดแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพ 119 เรื่อง
เชียงใหม่ 30 เรื่อง นครราชสีมา 29 เรื่อง ปทุมธานี 27 เรื่อง และสมุทรปราการ 21 เร่ือง

นายเนวินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 OCC พร้อมเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือและประสานการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและประชาชน ที่พบปัญหาจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีปัญหาในการใช้งานออนไลน์

หรือพบเนื้อหาข้อความที่ไม่ถูกต้องในโลกออนไลน์/โซเชียล สามารถร้องเรียน ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้ สายด่วนโทร. 1212 อีเมล์ 1212@mdes.go.th เว็บไซต์ 1212 OCC.com เพจเฟซบุ๊ก : ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC และสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ

Leave a Response