Thursday, June 13, 2024
eGovernmentNEWS

ดีป้า เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยตราสัญลักษณ์ dSURE

ดีป้า” เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยตราสัญลักษณ์ dSURE ตัวช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์-บริการดิจิทัล ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งานแก่ผู้บริโภค พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการไทยขอรับตราลักษณ์ได้แล้ววันนี้

ดีป้า เดินหน้าปั้นตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในชื่อ dSURE” เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งานแก่ผู้บริโภค พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการไทยขอรับตราลักษณ์ได้แล้ววันนี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกบริบทของการดำรงชีวิต ซึ่งปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นให้เทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่มีความเฉพาะทางและหลากหลายยิ่งขึ้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังสามารถพบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ทั้งที่ได้มาตรฐานและต่ำกว่ามาตรฐานวางขายปะปนตามท้องตลาด นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดทำตราสัญลักษณ์ “dSURE” (ดีชัวร์)

ดีป้า ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ก่อนออกตราสัญลักษณ์ dSURE ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้า ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และคัดกรองแล้วว่าได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งาน ลดความเสี่ยงที่ต้องพบ

โดยเฉพาะปัญหาด้านความปลอดภัย และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่มีคุณภาพ ต่อยอดสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดสากล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ระยะแรก ดีป้า ออกแบบทิศทางการมอบตราสัญลักษณ์ dSURE ใน 2 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัยทางคุณลักษณะทางกายภาพ (Safety) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ต้องได้มาตรฐานทั่วไป มีการป้องกันอันตรายจากสาย ส่วนต่อ แหล่งจ่าย ความทนทานไฟฟ้า มีข้อกำหนดทางไฟฟ้า

และการต่อเข้ากับเครือข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการต่อกับระบบกระจายสัญญาณด้วยเคเบิล และ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (Security) โดยสามารถป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาเชื่อมต่อหรือควบคุมการทำงานแทนเจ้าของได้

ทั้งนี้ ดีป้า เปิดให้ผู้ประกอบการไทยขอรับตราลักษณ์ dSURE ได้แล้ววันนี้ โดยในระยะแรก เริ่มจากผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาขั้นตอน* และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE ได้ที่ LINE Official Account: @depaThailand หรือ https://dsure.depa.or.th/