Sunday, July 21, 2024
CybersecurityDigital Transformation

เอสเอ็มอี 75% สูญเสียข้อมูลลูกค้าจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

เอสเอ็มอี ไทย 65% ถูกโจมตีทางไซเบอร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 47% ของเอสเอ็มอีที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้รับความเสียหายทางธุรกิจกว่า 16 ล้านบาท 95% เตรียมรับสร้างแบบจำลองภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อซ้อมรับมือกับการโจมตีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ผลการศึกษา ไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับเอสเอ็มอี: การเตรียมพร้อมขององค์กรธุรกิจในเอเชีย-แปซิฟิกสำหรับการป้องกันภัยทางดิจิทัล (Cybersecurity for SMBs: Asia Pacific Businesses Prepare for Digital Defense) ล่าสุดของซิสโก้  ชี้ว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอีในไทย กำลังเผชิญกับความเสี่ยงหรือถูกโจมตีทางไซเบอร์

และมีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดย 65% ของเอสเอ็มอีในไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา และ 75% สูญเสียข้อมูลลูกค้าหลังถูกโจมตีทางไซเบอร์

ด้วยเหตุนี้ เอสเอ็มอีจึงมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ โดย 76% ระบุว่า ปัจจุบันมีความกังวลเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากกว่าเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว และ 97% รู้สึกว่าตกอยู่ในความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม เอสเอ็มอีในภูมิภาคนี้ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา โดยผลการศึกษาของซิสโก้ชี้ว่า เอสเอ็มอีกำลังดำเนินมาตรการอย่างจริงจังในหลายๆ ด้าน เช่น การสร้างแบบจำลองภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อซ้อมรับมือกับการโจมตีและปรับปรุงความสามารถในการป้องกันภัยไซเบอร์

รายงานผลการศึกษาครั้งนี้  อ้างอิงผลการสำรวจความคิดเห็นแบบ double-blinded ของผู้บริหารธุรกิจ และผู้บริหารไอทีที่ดูแลเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้กว่า 3,700 คนจาก 14 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก

พบโซลูชันด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไม่มีประสิทธิภาพ

ผลสำรวจชี้ว่าเอสเอ็มอีในไทยได้เผชิญหลากหลายวิธีการที่คนร้ายใช้ในการเจาะเข้าสู่ระบบขององค์กร ซึ่งการโจมตีด้วยมัลแวร์ ครองอันดับหนึ่งในไทย ส่งผลกระทบต่อเอสเอ็มอี 91% ตามด้วยฟิชชิ่ง (Phishing) 77% ในปีที่ผ่านมา

เอสเอ็มอีในไทยเกือบครึ่งหนึ่ง (49%) ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ระบุว่า สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรถูกโจมตีเป็นเพราะว่าโซลูชันด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะตรวจจับ หรือป้องกันการโจมตี ขณะที่ 25% ระบุว่าสาเหตุหลักคือองค์กรไม่ได้ติดตั้งโซลูชันด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ

ปัญหาดังกล่าวส่งผลเสียอย่างมากต่อธุรกิจ โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) ของเอสเอ็มอีในไทยที่เคยถูกโจมตีทางไซเบอร์ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อธุรกิจคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 16 ล้านบาท) ขณะที่ 28% ได้รับความเสียหาย 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 32 ล้านบาท) หรือมากกว่านั้น

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทย

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอสเอ็มอีในไทยเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัลในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด”

“การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลดังกล่าวทำให้เอสเอ็มอีจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีและโซลูชันที่จะช่วยปกป้ององค์กรให้รอดพ้นจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ทั้งนี้เพราะยิ่งธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัลมากเท่าไร ก็จะยิ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของคนร้ายมากขึ้นเท่านั้น”

ธุรกิจหยุดชะงัก เสียหายร้ายแรง

นอกเหนือจากการสูญเสียข้อมูลลูกค้าแล้ว เอสเอ็มอีในไทยที่ถูกโจมตียังสูญเสียข้อมูลของพนักงาน (69%), อีเมลภายในองค์กร (65%), ทรัพย์สินทางปัญญา (53%), ข้อมูลด้านการเงิน (57%) และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญ (49%) นอกจากนี้ 56% ประสบปัญหาการดำเนินงานหยุดชะงักอันเนื่องมาจากการโจมตีทางไซเบอร์

การหยุดชะงักของธุรกิจที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเอสเอ็มอี โดยกว่า 8 ใน 10 (81%) ของเอสเอ็มอีในไทยระบุว่า การที่ระบบใดก็ตามหยุดทำงานเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงจะทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักอย่างรุนแรง

และ 86% ระบุว่า กรณีเช่นนี้จะส่งผลให้องค์กรสูญเสียรายได้ และยิ่งไปกว่านั้น 29% ระบุว่า ถ้าระบบหยุดทำงานเกินกว่าหนึ่งวัน จะทำให้องค์กรต้องยุติการดำเนินงานอย่างถาวร

ปัญหาท้าทายนี้มีขอบเขตและระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถามในไทยเพียง 13% เท่านั้นที่ระบุว่าตนเองสามารถตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ได้ภายในหนึ่งชั่วโมง และจำนวนองค์กรที่สามารถแก้ไขปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่ 7% เท่านั้น

เอสเอ็มอีต้องอาศัยโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ

จวน ฮวด คู ผู้อำนวยการฝ่ายไซเบอร์ซีเคียวริตี้ประจำภูมิภาคอาเซียนของซิสโก้ กล่าวว่า “ทุกวันนี้ ลูกค้าต้องการการตอบสนองและบริการที่ฉับไว และไม่มีความอดทนในการรอคอยกรณีที่ระบบหยุดทำงานเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เอสเอ็มอีจะต้องสามารถตรวจจับ ตรวจสอบ และสกัดกั้นหรือแก้ไขปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ซึ่งการที่สามารถทำเช่นนั้นได้ จะต้องอาศัยโซลูชันที่ติดตั้ง และใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน และรองรับการทำงานแบบอัตโนมัติ ทั้งในส่วนของการตรวจจับ ปิดกั้น และแก้ไขปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์

นอกจากนั้น จะต้องรองรับการตรวจสอบอย่างชัดเจนและทั่วถึงโดยครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมด รวมถึงระบบคลาวด์ ระบบที่อยู่ในรูปแบบบริการ As a Service และจัดการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในระดับของแพลตฟอร์ม (Platform Approach)”

เอาชนะความกลัวด้วย การเตรียมพร้อม

จากผลการศึกษาของซิสโก้พบว่า เอสเอ็มอี ในไทยมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัญหาท้าทายด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ โดยกำลังดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อศึกษาทำความเข้าใจ และปรับปรุงสถานะด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ขององค์กร

โดย 95% ของเอสเอ็มอีไทยได้ดำเนินการวางแผน และสร้างแบบจำลองภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มีแผนรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (92%) และแผนการกู้คืนระบบ (88%)

85% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ดำเนินการวางแผน และสร้างแบบจำลองภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ค้นพบจุดอ่อนหรือปัญหาในระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร และในบรรดาเอสเอ็มอีที่ตรวจพบจุดอ่อน 94% ระบุว่าสาเหตุเป็นเพราะไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจจับการโจมตี หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์

นอกจากนั้น เอสเอ็มอี ยังได้รับทราบถึงแหล่งที่มาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญ โดยผลการศึกษาเผยว่า ฟิชชิ่ง ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดสำหรับเอสเอ็มอีในไทย (35% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นอันดับ 1) ส่วนภัยคุกคามอื่นๆ ต่อความปลอดภัยโดยรวม

ได้แก่ การโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย หรือ malicious actors (26% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นอันดับ 1), การใช้อุปกรณ์ส่วนตัว (20% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นอันดับ 1) และอุปกรณ์แล็ปท็อปที่ไม่ปลอดภัย (13% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นอันดับ 1)

ข่าวดีก็คือ เอสเอ็มอี มีการลงทุนด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในระดับที่แข็งแกร่ง โดย 89% ของเอสเอ็มอีในไทยเพิ่มการลงทุนในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด ขณะที่ 52% เพิ่มการลงทุนมากกว่า 5% การลงทุนที่ว่านี้มีการกระจายอย่างทั่วถึงในส่วนต่างๆ

เช่น โซลูชันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบติดตาม การฝึกอบรมบุคลากร และการประกันภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอสเอ็มอีมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับใช้แนวทางรอบด้านและครบวงจรเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง

5 คำแนะนำ ช่วยองค์กรปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์

รายงานฉบับนี้นำเสนอคำแนะนำ 5 ข้อที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจทุกขนาดสามารถปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่:

  1. การปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
  2. การปรับใช้แนวทางแบบครบวงจรที่เรียบง่ายสำหรับไซเบอร์ซีเคียวริตี้
  3. การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอด้วยการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามทางไซเบอร์
  4. การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่พนักงาน
  5. การทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม