Wednesday, April 24, 2024
Movement

BKI รับโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย รักเกียรติ โคตรทุม (ขวา) ผู้จัดการสาขาขอนแก่น เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 7 ปี จากศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (ซ้าย) นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะที่บริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อเร็วๆ นี้