Saturday, March 25, 2023
CloudNEWSTechnology

อาลีบาบา คลาวด์ เปิดสำนักงานใหญ่ระดับนานาชาติของบริษัทฯ ที่สิงคโปร์

Alibaba Cloud

อาลีบาบา คลาวด์ เปิดสำนักงานใหญ่ระดับนานาชาติของบริษัทฯ ที่สิงคโปร์ พร้อมส่งเสริมการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลให้ลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ ทั้งด้านค้าปลีก โลจิสติกส์ และเกม

มื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา อาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมระดับนานาชาติด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation Center)

และศูนย์บริหารจัดการด้านพันธมิตร (Partner Management Center) เป็นครั้งแรก ณ งาน Alibaba Cloud Singapore Summit 2023 เพื่อยกระดับการบริการลูกค้า และให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Product Innovation Center แห่งใหม่นี้จะช่วยสนับสนุนโรดแมปด้านการพัฒนาโซลูชันให้เจาะจงเฉพาะตลาดมากขึ้น และจะดูแลการบริหารจัดการด้านการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ให้ทันกับความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าทั่วโลก

ส่วน Partner Management Center จะเน้นด้านความร่วมมือในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันเทคโนโลยีระดับแนวหน้าและความเชี่ยวชาญด้านโดเมนระหว่างพันธมิตรต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศได้อย่างตรงจุด

การเปิดตัวศูนย์ทั้งสองนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสการทำงานให้กับผู้มีความสามารถในประเทศสิงค์โปร์เท่านั้น แต่จะช่วยขยายความร่วมมือในประเทศอื่นๆ ผ่านการสร้าง Innovation Accelerator Program เพื่อสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ให้ขยายตัวตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก

Innovation Accelerator Program มีจุดประสงค์ในการนำผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในอุตสาหกรรมมารวมตัวกัน เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้น และสร้างความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ผ่านการแบ่งปันทักษะและแนวคิดต่าง ๆ ที่ใช้งานได้จริง

และช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยีคลาวด์ล่าสุดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ บริษัทแต่ละแห่งที่เข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้จะได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากอาลีบาบา คลาวด์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากโปรแกรมนี้จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและสนับสนุนด้านนวัตกรรมแก่องค์กรธุรกิจผ่านการเพิ่มทักษะ การฝึกอบรม และการอัปเกรดทางเทคโนโลยีแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ ได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบนิเวศที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทั่วโลกของอาลีบาบา คลาวด์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ เดินหน้าค้นพบและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการเติบโตที่คาดหวังไว้ไม่เพียงในประเทศที่บริษัทตั้งอยู่เท่านั้น แต่เป็นความสำเร็จในระดับสากล

Leave a Response