Monday, June 24, 2024
InsurTechNEWS

เอไอเอ จับมือ แอปพลิเคชัน MorDee เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ผ่านแอปฯ หมอดี ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ และจองคิวฉีดวัคซีนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

อไอเอ ประเทศไทย มุ่งมั่นมอบการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมมือกับ แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จำนวน 1,000 สิทธิ สำหรับประชาชนทั่วไป 1 เข็มต่อท่าน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ได้ง่าย ๆ

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ และจองคิวฉีดวัคซีนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ได้รับสิทธิสามารถเลือกรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ เวิลด์เมดิคอล บางแค ประชาชื่น รัตนาธิเบศร์ และรามคำแหง

ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของเอไอเอ ประเทศไทย และแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ AIA Call Center 1581 หรือ Line OA: @mordeeapp

วิธีการลงทะเบียน และจองคิวฉีดวัคซีน ผ่านแอปฯ หมอดี

 1. ดาวน์โหลดแอปฯ หมอดี คลิก >> https://mordee.app.link/Hwh7bSuFRob
 2. กดที่แบนเนอร์ ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ฟรี ในหน้าแรกของแอปฯ แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 3. เจ้าหน้าที่จากแอปฯ หมอดี จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ เพื่อแจ้งเลขการจองสิทธิฉีดวัคซีนฟรี กับรพ. เกษมราษฎร์
 4. นำหมายเลขการจองที่ได้รับ ไปจองคิวฉีดวัคซีนที่เว็บไซต์ของ รพ. เกษมราษฎร์ คลิก>> https://www.bchvaccine.com/#!/login โดยเลือกประเภท บุคคลธรรมดา ใส่หมายเลขการจอง ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง แล้วกดเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกวันนัดหมายการเข้ารับวัคซีน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สามารถลงทะเบียนรับสิทธิฉีดวัคซีนฟรี ได้ 1 ท่านต่อ 1 เข็ม เท่านั้น
 • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้
 • หากไม่ไปตามกำหนดวันนัด ถือว่าสละสิทธิ์การรับวัคซีนในครั้งนี้
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลสำหรับการส่ง OTP ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
 • การเปลี่ยนแปลงวันนัดหมาย สามารถทำได้ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงวันนัดล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน จากกำหนดวันนัดเดิม
 • หากสะกด ชื่อ นามสกุล ผิด ในการกรอกแบบฟอร์ม สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่เคาน์เตอร์บริการของรพ. เกษมราษฎร์ ในวันที่ไปฉีดวัคซีนได้
 • กรณีเลือกฉีดวัคซีนที่ รพ. เกษมราษฎร์ สาขา บางแค ก่อนวันที่ 18 เม.ย. 65 สถานที่ฉีดวัคซีน คือThe Explace Mall ชั้น 3 และสามารถฉีดได้ที่ รพ. เกษมราษฎร์ สาขา บางแค ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 65 เป็นต้นไป
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการการฉีดวัคซีน เป็นไปตามนโยบายของ รพ. เกษมราษฎร์ ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดย รพ. เกษมราษฎร์

หมายเหตุ:

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด