Wednesday, May 22, 2024
Movement

เอไอเอ ประเทศไทย มอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาทุกขแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่

อไอเอ ประเทศไทย นำโดย  รพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด และสิ่งของจำเป็น

อาทิ เสื้อยืดเอไอเอ จำนวน 100 ตัว และพัดสปริงจำนวน 100 อัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบต้องอพยพออกจากพื้นที่และขาดสิ่งของยังชีพ

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ และพร้อมอยู่เคียงข้างดูแลคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิต เพื่อมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’