Wednesday, April 24, 2024
Movement

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มาคมประกันชีวิตไทย โดย สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย พิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร (ที่ 1 จากขวา) และจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร (ที่ 1 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนเนื่องในโอกาสการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์ คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยมี ศศิธร จันทรสมบูรณ์ กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ พร้อมทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม อาชีพแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอย่างปกติโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารมูลนิธิฯ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566