Friday, June 14, 2024
AINetworkingNEWS

ม.หอการค้าไทย จับมือ หัวเว่ย เตรียมพร้อมติดตั้ง Wi-fi 7 แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก

ม.หอการค้าไทย จับมือ หัวเว่ย เตรียมพร้อมติดตั้ง Wi-fi 7 แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าขับเคลื่อน  AI UTCC พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุคดิจิทัล

หาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในอาเซียนด้านธุรกิจการค้าและการบริการ ประกาศถึงความพร้อมติดตั้ง Wi-fi 7 เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับเทคโนโลยี AI เร่งสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการทำงานของบุคลากร โดยจับมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะร่วมกันยกระดับนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 ด้วยวิสัยทัศน์การเป็น Digital University เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ให้เดินหน้าไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ดังนั้น การเป็น AI UTCC จึงเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการให้บริการแก่นักศึกษา ในยุคของ Generative AI”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีแผนติดตั้ง Wi-fi 7 ที่มีจุดเด่นคือความหน่วงในการรับส่งข้อมูล (Latency) เกือบเป็นศูนย์ ดังนั้น จึงทำให้การส่งข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกันจำนวนมากผ่าน Wi-fi สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่แตกต่างและล้ำสมัย

เช่น นักศึกษาสามารถดูคลิปวิดีโอบทเรียนย้อนหลังได้แบบไม่มีสะดุด การไลฟ์สตรีมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล รวมถึงคณะนิเทศศาสตร์จะมีความคมชัดในระดับ 8K การใช้ VR ในการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความสมจริงและคมชัดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ แอปพลิเคชันฝึกภาษาที่ขับเคลื่อนโดย AI จะช่วยให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ได้ฝึกโต้ตอบกับ AI เสมือนกับการได้พูดคุยกับเจ้าของภาษา

เนื่องจากโครงการ AI UTCC เป็นการบูรณาการ AI ให้เข้ากับทุกมิติของมหาวิทยาลัย นอกจากเรื่องหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นำประโยชน์จาก AI มาให้บริการแก่นักศึกษา

โดยจะมี Wi-fi 7 เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย โดยจะร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ประกอบด้วย กล้องวงจรปิดที่มีระบบ AI มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึงหุ่นยนต์ตรวจการณ์ ที่จะช่วยให้นักศึกษา และผู้ปกครอง มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ กล่าวเสริม

“ด้วยวิสัยทัศน์ AI UTCC พร้อมด้วย Wi-fi 7 เทคโนโลยีที่ทันสมัยขั้นสุดจาก หัวเว่ย ทั้งนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำลังเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการเรียนและการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะคน คือ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ กล่าว

ปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวในงาน Hauwei Digital and Intelligent APAC 2024 ว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2549 ในระบบ Hybrid Learning System จนกระทั่งปัจจุบันที่เรามีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตและเน็ตเวิร์ค

ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพื่อพร้อมต่อการผลักดันนโยบาย AI UTCC ที่ต้องการทำงานต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอ Wi-fi  7 ที่จะเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงาน รวมถึงไลฟ์สไตล์ ของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย