Tuesday, June 25, 2024
InsurTechNEWS

คปภ.แถลงความสำเร็จงาน Thailand InsurTech Fair 2023

คปภ. แถลงความสำเร็จงาน Thailand InsurTech Fair 2023 เสริมสร้างความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงาน คปภ.และศูนย์ CIT เผยความสำเร็จการจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีประกันภัย Thailand InsurTech Fair 2023 จากความมุ่งมั่นของสำนักงาน คปภ. และศูนย์ CIT ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนระบบประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)

ภายใต้แนวคิด “STRENGTHENING SUSTAINABILITY THROUGH INSURANCE INNOVATION เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย” ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในฝั่งภาคธุรกิจที่เข้าร่วมกว่า 80 บริษัท เหล่าวิทยากรชั้นนำด้านประกันภัยทั้งชาวไทยและต่างชาติ และในฝั่งภาคประชาชนที่มาเยี่ยมชมงานเพื่อหาข้อมูลและเสาะหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงความต้องการ มีสถิติผู้เข้าร่วมงานในแบบ Online และ Offline มากถึง 206,857 คนในระยะเวลา 3 วันสูงสุดกว่าทุกปี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า “เราตั้งใจให้งาน TIF2023 เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยและเทคโนโลยีประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากบริษัทประกันภัย และ Tech Start up มาถึง 80 บริษัท

โดยมีบริษัท Tech Start up จากต่างประเทศมาเข้าร่วมถึง 33 บริษัท มาจาก อินโดนีเซีย จีน  อินเดีย สิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านประกันภัย ทั้งการ Demo Showcase เช่น เทคโนโลยีตรวจจับการฉ้อโกง การตรวจจับความเสียหายด้วยระบบ AI การทำ E-Claim, Telemedicine ให้กับสถานพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

รวมถึงการนำเสนอระบบซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจประกันภัยเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน และเวทีของ TIF2023 ครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสการจับคู่ธุรกิจ ระหว่าง InsurTech กับบริษัทประกันภัย เพื่อสร้างโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆ ให้กับคนทั่วไปได้อีกด้วย”

นอกจากนี้งานมหกรรมเทคโนโลยีประกันภัย TIF2023 ยังเป็นการรวบรวมบริษัทด้านเทคโนโลยีด้านประกันภัยไว้มากที่สุด เพื่อนำเสนอความแปลกใหม่ทางด้านเทคโนโลยี เช่น การนำ AI มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการความเสี่ยง ฯลฯ และเป็นการนำ Blockchain มาให้บริการลูกค้า เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการออกกรมธรรม์รวมทั้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การชำระเบี้ยประกันภัย ไปจนถึงการนำ Chat GPT มาเป็นตัวช่วยในการบริการลูกค้า การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัย TIF2023 ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี สะท้อนจากยอดผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอประกันภัยต่อประชาชนในปีนี้ ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ผ่านเทคโนโลยี

เช่น กิจกรรม Interactive ภายในงานที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับงานและเข้าใจประกันภัยได้มากขึ้น เพราะนอกจากจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยแล้ว ยังสามารถต่อยอดความรู้ผ่านการสัมมนาจากเหล่าวิทยากรชั้นนำอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ความตื่นตัวและความสนใจของประชาชนในด้านประกันภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีผู้เข้าร่วมงาน walk in ถึง 44,010 คน และเข้าร่วมทางออนไลน์ 162,847 คน ทำให้ในระยะเวลาจัดงาน 3 วันมีผู้เข้าร่วมงานรวมสูงถึง 206,857 คน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “เทรนด์ในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)** หรือ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงเพื่อให้บริการลูกค้า เช่น การเคลม ซึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือ เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน แม้แต่ในอุตสาหกรรมประกันภัยเองก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในปีหน้าผมคาดว่าจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากหลากหลายบริษัทที่มีการพัฒนาเข้ากับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของทุกท่านมากยิ่งขึ้น และสามารถยกระดับวงการประกันภัย ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ ตัวแทน นายหน้า และอื่นๆ ให้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมดูแลทุกคนได้อย่างรวดเร็วและสามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับความสำเร็จของการจัดงาน TIF2023 ครั้งนี้ ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายในงาน ที่สำคัญต้องขอขอบคุณพันธมิตรต่างๆที่ไว้วางใจและเข้าร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ทางสำนักงาน คปภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยมาบริหารชีวิตและความเสี่ยงภัยให้กับตนเองและครอบครัว และนำมาต่อยอดธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ในปีถัดไปเราจะสร้างสรรค์งานดีๆแบบนี้ต่อไป แล้วพบกันใหม่ใน Thailand InsurTech Fair 2024”