Monday, March 4, 2024
NEWS

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดกิจกรรม VIRTUAL RUN ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดกิจกรรม VIRTUAL RUN ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เปลี่ยนระยะทางเป็นเงินมอบให้ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

มจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ตระหนักดีว่าในปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุ

ตรงกับแนวคิดในการสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแห่งชาติที่สมบูรณ์แบบ เพื่อความสุขที่ยืนยาวอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุ ดำเนินงานโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงได้จัดกิจกรรม OCEAN LIFE LOVE (Virtual) Run 4 Regions ทุกก้าว เท่ากับให้ เพื่อชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมเดิน/วิ่งเพื่อสุขภาพ และมีส่วนในการทำความดีโดยการร่วมสมทบทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

ด้วยการนำระยะทางเดิน/วิ่งทุก 1 กิโลเมตร เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคจำนวน 10 บาท (สูงสุด 250,000 บาท) สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถเดิน/วิ่งสะสมระยะทางโดยไม่จำกัดเส้นทาง หรือสถานที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมรับของรางวัลแบบจัดเต็ม! สำหรับผู้ที่ส่งผลวิ่งระยะทางสูงสุด 20 ท่านแรก รับเสื้อวิ่งโอชิ

สำหรับ 200 ท่านแรก เมื่อส่งผลวิ่งโดยวัดระยะทางจาก OCEAN CLUB APP รับกระเป๋าโอชิรักษ์โลก และสำหรับผู้ที่ส่งภาพวิ่งโดนใจกรรมการ ลุ้นรับหมวก OCEAN LIFE จำนวน 10 รางวัล สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2566 ติดตามรายละเอียดได้ที่ Oceanlife_Virtual Run

“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุหลังพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน และเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตต่อที่บ้านได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นต้นแบบองค์ความรู้อันจะนำไปเผยแพร่ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และสังคมต่อไป

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก 3 ด้าน ภายใต้แนวคิด LOVE MINDSET ทั้งด้านสุขภาพ (LOVE YOUR HEALTH) สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี ด้านความมั่นคงทางการเงิน (LOVE YOUR WEALTH) และด้านการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม (LOVE THE WORLD)

เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ทำให้โลกน่าอยู่ และมีความสุขได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก

Leave a Response