Friday, March 31, 2023
CybersecurityNEWS

เตรียมพบมหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ Thailand National Cyber Week 2023 14-17 กุมภาพันธ์นี้

Thailand National Cyber Week

สกมช. เตรียมจัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 มหกรรมงานนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกัน รับมือ ลดความเสียหายให้กับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) แถลงข่าวเปิดตัวการจัดงาน นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 (Thailand National Cyber Week 2023) ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566

โดยแบ่งเป็นการประชุมแบบเวอร์ช่วลคอนเฟอเรนซ์ วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 13:15 – 16:30 น. ผ่านช่องทาง Virtual Conference Thailand National_Cyber Week 2023 เป็นการประชุมสัมมนา สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะทำอย่างไรเมื่อพบเหตุข้อมูลรั่วไหลสู่สาธารณะ พร้อมอัปเดตเทรนด์ภัยคุกคาม นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถวางมาตรการควบคุมและรับมือกับภัยคุกคามได้ตามที่กฎหมายกำหนด

และ มหกรรมงานนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand_National Cyber Week 2023) วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความเป็นส่วนบุคคล

โดยภายในงาน สกมช. และหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั้นนำของไทย และเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ร่วมมือจัดงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ของธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษานักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รวมถึงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ตื่นตัว เห็นความสำคัญในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ สร้างเครือข่ายและศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการป้องกัน รับมือ และลดความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศไทย

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กล่าวว่า การจัดงาน นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 (Thailand_National Cyber Week 2023) เน้นให้มีความแตกต่างจากการจัดงานที่ผ่านมาทุกครั้ง ด้วยคำขวัญ “Secure your cyber, Secure your future” การปกป้องโลกไซเบอร์ ก็เป็นการปกป้องอนาคตของคุณด้วยเช่นกัน

พบกิจกรรมมากมายภายในงาน

ในวันที่ 17 – 18 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์นั้น สกมช. ได้ จับมือกับหน่วยงานพันธมิตร จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

  • การแสดงนิทรรศการผลงานงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยบริษัท สตาร์ทอัพ นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาของไทย
  • การให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมกับการประชุม-สัมมนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยจากบริษัทและหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 80 บริษัท
  • การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์/บริการและบริษัทที่สนใจนำผลิตภัณฑ์/บริการมาจัดจำหน่ายให้แก่ธุรกิจและบุคคลทั่วไป
  • การรับสมัครงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Job Fair) เปิดโอกาสอันดีสำหรับการสมัครงานแบบไร้ข้อจำกัดกับองค์กรที่มีคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำที่จะเปิดบูธรับสมัครงานรวมกว่า 10 ราย
  • หัวข้อสัมมนาเพื่ออัปเดตแนวโน้มตลาดแรงงานด้าน Cybersecurity ของไทย
  • การสาธิตทางเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และจำลองสถานการณ์การโจมตี อาทิ Live Hacking Demo: แอปดูดเงิน VS เจาะระบบองค์กรขนาดใหญ่, Live Hacking Demo: ลองเป็นเหยื่อแอปดูดเงินเพื่อถอดรหัสโจร และ เจาะช่องโหว่ระบบ Active Directory ขององค์กรขนาดใหญ่
  • สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้พื้นฐานการเจาะระบบและการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย (Ethical Hacking & Security) เบื้องต้น
  • และร่วมสนุกในเกมการแข่งขันทำโจทย์ตะลุยด่านด้าน Cybersecurity ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก สกมช. และเปิดเวทีให้บริษัทสตาร์ตอัปและสถาบันการศึกษานำผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Thailand National Cyber Week_2023

Leave a Response