Monday, December 4, 2023
Digital TransformationNEWS

บลูบิค เตรียมเปิดตัว บริษัท บลูบิค วัลแคน เพิ่มความสามารถบริการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

บลูบิค

บลูบิค เตรียมเปิดตัว บริษัท บลูบิค วัลแคน ช่วยดันผลประกอบการปี 66 ทะลุพันล้าน ขึ้นแท่นที่ปรึกษาชั้นนำที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมากถึง 800 ชีวิต หลังปิดดีลควบรวมกิจการใหญ่ ตุนแบ็คล็อกแน่น กว่า 600 ล้านบาทตั้งแต่ต้นปี

ริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน แบบครบวงจร เตรียมเปิดตัว บริษัท บลูบิค วัลแคน จำกัด เพื่อรองรับหน่วยธุรกิจ Digital Delivery หลังคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ เข้าซื้อหน่วยธุรกิจดังกล่าวจาก บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา

โดยกระบวนการเข้าซื้อกิจการและการจัดตั้งบริษัท บลูบิค วัลแคน จำกัด จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66 ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 800 คน นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแบบ 360 องศา รวมถึงเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ สิ้นปี 2565 มีงานแบ็คล็อกรวมมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าการเพิ่มจำนวนบุคลากรผ่านการควบรวมกิจการในครั้งนี้ จะผลักดันให้ ผลประกอบการของบลูบิคในปี 2566 เติบโตอย่างแข็งแกร่งทะลุ 1,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว โดยจะมีสัดส่วนรายได้จาก บลูบิค วัลแคน ราว 300 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้รวมของบลูบิค

ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับองค์กร (Digital Excellence & Delivery หรือ DX) ซึ่งเป็นแกนหลักในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 50% ในปี 2565 เป็น 65% ในปีนี้

บลูบิค_วัลแคน เข้ามาเปิดโอกาสการขยายฐานลูกค้า
พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เปิดเผยว่า การผนึกกำลังระหว่างทีม DX ของบลูบิค และบลูบิค วัลแคน เป็นหนึ่งใน Key Driver สำคัญที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน ผ่านการขยายบริการไปยังฐานลูกค้าของทั้งสองฝ่าย

อีกทั้งการขยับขึ้นเป็นบริษัทฯ ที่มีจำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นการเปิดประตูสู่การขยายบริการไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางที่มีความต้องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนบริษัท ที่ปรึกษาฯ ที่ให้ความสนใจในตลาดนี้ไม่มาก ดังนั้นลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นตลาด Blue Ocean ที่น่าสนใจและมีศักยภาพ

“ทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน DX ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน จำนวนคนของทีม DX ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยปลดล็อคข้อจำกัดการให้บริการในอดีต พร้อมเปิดโอกาสขยายการให้บริการกลุ่มลูกค้า ทั้งแนวตั้งและแนวราบได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าการเติบโตนับจากนี้ของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและแข็งแกร่ง” พชรกล่าว

สำหรับความเชี่ยวชาญของทีมนักพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันของ บลูบิค_วัลแคน มีดังต่อไปนี้

1) การจัดการ Application Programming Interface – API Management และการนำระบบขึ้นเพื่อใช้งาน (Deployment Management)

2) ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันภายใต้มาตรฐาน Software Development Life Cycle – SDLC ได้แก่ Banking Solution, Mobile Application Platform, Line Business Connect, Big Data & Analytics, Automation, Blockchain และ API Gateway

3) การออกแบบเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันพื้นฐานในการใช้งาน (UX/UI Design)

4) การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)

การผสานจุดแข็งด้านบริการที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจรของบลูบิค กับศักยภาพในการให้บริการของ บลูบิค_วัลแคน ที่มีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรชั้นนำด้านการเงิน กลุ่มธุรกิจการสื่อสาร และกลุ่มพลังงาน จะก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก

อาทิ Microsoft Salesforce และ Google เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดรับกับเทรนด์การทำธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านตนเองเป็น Digital First Organization

“นอกจากความแข็งแกร่งด้านบริการที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยังมีแผนเปิดตัว บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (เวียดนาม) เพิ่มเติม หลังจัดตั้ง บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ ที่ประเทศอินเดียไปเมื่อปีที่ผ่านมา โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีรองรับการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนาม”

“รวมถึงการที่บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (BOI) จะช่วยให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จากปัจจัยบวกเหล่านี้จะทำให้บลูบิคสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน” พชรกล่าวทิ้งท้าย

Leave a Response