Saturday, April 20, 2024
CybersecurityNEWS

บริการ MSSP คือการแก้ปัญหาช่องว่างแรงงานไอทีซีเคียวริตี้ให้ธุรกิจในอาเซียน

การขาดแคลนแรงงานเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเอเชียแปซิฟิกถึง 2.1 ล้านตำแหน่ง เป็นผลต่อการขับเคลื่อนทางดิจิทัลของภูมิภาคนี้ การใช้บริการ MSSP ที่เชื่อถือได้ คือการแก้ปัญหาช่องว่างแรงงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์

คสเปอร์สกี้ เปิดเผยภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยองค์กรแบบจัดจ้าง หรือ Managed Security Service Provider (MSSP) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประโยชน์หลักๆ ที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) และองค์กรต่างๆ จะได้รับจากการจัดจ้างรูปแบบนี้

ผู้เชี่ยวชาญได้ คาดการณ์ ว่าตลาด_MSSP ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเติบโตอย่างมั่นคง เนื่องจากการผลักดันสู่การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วประเทศโดยรวมในภูมิภาค

จากรายงาน Kaspersky IT Security Economics ฉบับล่าสุด พบว่าธุรกิจในภูมิภาคนี้จำนวน 73.9% จ้างงานรักษาความปลอดภัยจาก_MSSP เป็นหลักเพื่อให้ได้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจ 57.9% ระบุว่าเพื่อจัดการปัญหาการขาดแคลนพนักงานไอทีหรือพนักงานไม่เพียงพอ และ 55.8% เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยพิเศษ

รายงานฉบับล่าสุดนี้ครอบคลุมประเทศทั้งหมด 26 ประเทศที่เป็นตลาด B2B สำคัญทั้งหมดของแคสเปอร์สกี้ รวมถึงบริษัทขนาดต่างๆ ทั้ง SMB ที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 50 คน ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ มีการสัมภาษณ์ทั้งหมด 3,230 รายการ โดยในจำนวนนี้มี 1,915 รายการเป็นธุรกิจที่มีพนักงาน 50 ถึง 999 คน งานสำรวจภาคสนามนี้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2022

MSSP

แนะนำการจัดจ้าง_MSSP ที่เชื่อถือได้
เซียง เทียง โยว ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แคสเปอร์สกี้

เซียง เทียง โยว ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รัฐบาลในภูมิภาคนี้ได้ดำเนินการแข็งขันเพื่อสนับสนุนความพยายามในการใช้ดิจิทัลในท้องถิ่น”

“และเพื่อเพิ่มความสามารถในการปกป้องข้อมูลของประเทศและความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในขณะที่ธุรกิจในท้องถิ่นก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ที่ขนานกับความต้องการโซลูชั่นความปลอดภัยไซเบอร์ที่ครอบคลุมและมีความสามารถเหมาะสมในการจัดการการป้องกัน”

ในขณะที่แรงงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ การศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้พบว่ามีช่องว่างขาดแคลนแรงงานเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนถึง 2.1 ล้านตำแหน่ง

การขับเคลื่อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ดิจิทัลนั้น ล่าช้า เนื่องจากการขาดผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความสามารถเหมาะสมในการต่อสู้กับภัยไซเบอร์ที่มีความซับซ้อน

โยว กล่าวเสริมว่า “ในส่วนของแคสเปอร์สกี้ เราได้ร่วมมืออย่างจริงจังกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเพื่อจัดการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษา และมีหลักสูตรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ในปัจจุบันได้”