Monday, March 4, 2024
ArticlesNetworkingTechnology

เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าอัตโนมัติ ด้วยระบบ IT Monitoring

IT Monitoring

ระบบ IT Monitoring จะเป็นเครื่องมือลดความท้าทายของการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ที่ต้องบริหาร ระบบ IT ระบบ OT เซ็นเซอร์ และซอฟต์แวร์จำนวนมาก ในการผนวกรวมเทคโนโลยีเหล่านั้นให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ากการรายงานของ วิจัยกรุงศรี พบว่า ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าในปี 2565-2567 มีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยคลังสินค้าทั่วไปมีความต้องการเช่าพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.5% ต่อปี ด้วยปัจจัยแรกคือ การทยอยเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย สองคือ การพัฒนาโครงการในนิคมอุตสาหกรรม และการเติบโตต่อเนื่องของการค้าออนไลน์และโลจิสติก เอื้อให้มีการเช่าใช้พื้นที่เพื่อรวบรวมสต็อกสินค้า

ที่ผ่านมาคลังสินค้าในประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ใช้แรงงานเข้มข้น มาสู่ ยุคที่ใช้เครื่องจักรมาช่วยในการทำงาน และก้าวสู่ยุคของคลังสินค้าอัตโนมัติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุนด้านแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

ระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าได้กลายเป็นส่วนสำคัญของคลังสินค้ายุคใหม่ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ระบบการจัดวางอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ ไปจนถึงการดึงสินค้าอัตโนมัติ คลังสินค้ากำลังก้าวสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แม้คลังสินค้าอัตโนมัติจะเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) เซ็นเซอร์ และซอฟต์แวร์ที่ช่วยดำเนินการเป็นจำนวนมาก

แต่คลังสินค้าอัตโนมัติก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการผนวกรวมเทคโนโลยีเหล่านั้นให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า กระบวนการอัตโนมัติทั้งหลายยังคงทำงานได้อย่างดี ไม่มีบกพร่อง รวมถึงระบบที่ช่วยติดตามตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการอัตโนมัติกำลังทำงานอยู่ โดยเฉพาะการรวมศูนย์ข้อมูลในคลังสินค้าและรายงานบนหน้าจอเดียว เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ จะอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

องค์ประกอบสำคัญของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
บทความโดย: เฟลิกซ์ เบิร์นดท์ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Paessler

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

ประการแรก อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้แก่ อุปกรณ์มาตรฐานของเครือข่ายและระบบ รวมถึงคอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงสวิตช์ เราทเตอร์ ไฟร์วอลล์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ประการที่สอง ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง ห่วงโซ่อุปทาน และซอฟต์แวร์ควบคุมคลังสินค้า

และประการที่สาม อุปกรณ์เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (OT) เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม รวมถึงอุปกรณ์พิเศษต่างๆ เช่น PLC (Programmable logic controllers)) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เครื่องจักร หุ่นยนต์ ยานพาหนะ ระบบ SCADA และระบบ DCS (Distributed Control Systems)

แม้ว่าการทำงานในพื้นที่คลังสินค้าอัตโนมัติอาจเชื่อมต่อถึงกัน เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้าที่ทำงานบนเครือข่ายไอที โดยในการทำงานจริงนั้น แต่ละพื้นที่ก็ทำงานแยกกัน ดังนั้นเมื่อพูดถึงการตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยทีมงานในการตรวจสอบว่าคลังสินค้าโดยรวมดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงต้องการการมอนิเตอร์แบบองค์รวม ที่รวบรวมข้อมูลที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดไว้บนแดชบอร์ดเดียวกัน

ทำให้การตรวจสอบแบบองค์รวมเป็นจริง

เช่นเดียวกับในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรและมอเตอร์มีบทบาทสำคัญในระบบอัตโนมัติของคลังสินค้า ลองนึกถึงมอเตอร์บนสายพานลำเลียงหรือหุ่นยนต์หยิบสินค้าอัตโนมัติ และเช่นเดียวกันในการผลิต การตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการหยุดชะงักของเครื่องจักรโดยไม่จำเป็น

การติดตามตรวจสอบเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนโดย ระบบ IT Monitoring หรือ ซอฟต์แวร์ที่สามารถเฝ้าระวัง ตรวจสอบ มีประโยชน์อย่างมากในเรื่องนี้ เพราะการตรวจวัดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรโดยปกติจะใช้เซ็นเซอร์ IIoT แล้วเปรียบเทียบข้อมูลนั้นกับแนวโน้มในอดีตและข้อมูลอื่นๆ เพื่อคาดการณ์ว่าจะต้องเข้าซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อใด

ระบบอัตโนมัติใน คลังสินค้า อาศัยเครือข่ายในการสื่อสารเป็นอย่างมาก และในคลังสินค้าสมัยใหม่มักใช้เครือข่ายไร้สายและแน่นอนว่าการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายเหล่านี้ทำงานได้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับระบบอัตโนมัติ

และที่สำคัญที่สุด ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายได้ (เช่น เราท์เตอร์ สวิตช์ อุปกรณ์ปลายทางและอื่นๆ) โดยใช้ฟังก์ชันทั่วไป เช่น โปรโตคอลที่รวบรวมจัดเรียงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย (SNMP) หรือ  รูปแบบสถาปัตยกรรมสำหรับ API (REST APIs) และยังสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้

เป้าหมายโดยรวมคือ การนำข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดมารวมที่ ซอฟต์แวร์สำหรับการเฝ้าระวังตรวจสอบ เพื่อให้ได้ภาพรวมเดียวของทั้งหมด ด้วยวิธีการนี้ทีมไอทีสามารถมอนิเตอร์ความสมบูรณ์ของเครือข่ายและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีความสำคัญในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว รวมถึงยังสามารถกำหนดค่าเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบ

หากคุณมีคลังสินค้าในหลายสถานที่ สิ่งสำคัญคือ ต้องรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบจากแต่ละแห่งไว้ในแดชบอร์ดเดียวกัน เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสภาพและสถานะของคลังสินค้าแต่ละแห่งได้ทันที ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดตั้งเครื่องมือกระจายการมอนิเตอร์ (Remote Probe) ในคลังสินค้าแต่ละแห่ง ที่สามารถส่งข้อมูลการมอนิเตอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดยังคงรวมอยู่ในที่เดียวกัน

ซอฟต์แวร์ IT Monitoring ที่สามารถเฝ้าระวังตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ยังทำให้ระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าง่ายขึ้นโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของระบบอัตโนมัติของคลังสินค้า ช่วยให้ระบุและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตรวจสอบอุปกรณ์และระบบได้หลากหลาย อาทิ IT, OT และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

Leave a Response